Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Myśli i cytaty

Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nawet nie wiedział.

Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić.

Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi.

Gdy się patrzy przez pryzmat Boży, nie widzi się przypadków.

Jestem tylko narzędziem Pana. Kto przychodzi do mnie, tego chcę prowadzić do Niego.

Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć.

Niedziela winna być wielką bramą, przez którą na teren powszednich dni tygodnia wchodzi życie wieczne i siła do pracy.

Posiadamy w sobie dużo więcej możliwości, niż o tym wiemy.

Prawdziwie kochający widzi kochanego takiego, jaki wyszedł z ręki Boga.

Świętość nie pozostaje nigdy tak ukryta, by nie znalazła serc, które ją czczą.

Wszystko, co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością.

Edyta Stein