Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Wydawnictwa dot. Edyty Stein

Lp. Numer bibl./ Autor / Tytuł

1. 2. Neyer Maria Amata Edyta Stein
2. 3. s. Janina ImmakulataAdamska OCD Błogosławiona Edyta Stein
3. 10. s. Teresa Renata od Ducha Świętego Edyta Stein s. Teresa Benedykta od Krzyża – filozof i karmelitanka
4. 11. Kluz Władysław Wrocławianka dr Edyta Stein
5. 20. Spór o prawdę istnienia.
Listy Edyty Stein do Romana Ingardena
6. 30. Błogosławiona Edyta Stein
7. 31. Błogosławiona Edyta Stein
8. 32. Solski Zbigniew Okno Edyty Stein
9. 46. Stein Edith Byt skończony a byt wieczny
10. 97. Cyroń Aleksandra Edyta Stein i jej pedagogika. (praca seminaryjna)
11. 102. Stein Edith Pisma tom 1
12. 103. Stein Edith Pisma tom 2
13. 104. Stein Edith O zagadnieniu wczucia
14. 109. Edith Stein Jahrbuch Bd 3
15. 110. 20 Jahre Edith Stein Schule Darmstadt
16. 111. Edith Stein Gedenkstätten
17. 112. s. Janina Immakulata Adamska OCD Sól ziemi. Rzecz o Edycie Stein
18. 114. Weibel Berta Edyta Stein. W okowach miłości.
19. 137. Kard. Friedrich Wetter Edyta Stein. Powolana do prawdy – przez Krzyż blogoslawiona.
20. 148. Herbstrith Waldraud Edyta Stein ofiara naszego czasu.
21. 149. Czarniecka – Stefanska Anita Szukając prawdy. Edyta Stein w kulturze polskiej
22. 150. s. Janina Immakulata Adamska OCD Mądrość miłości. Rzecz o duchowości Edyty Stein.
23. 155. Kamińska Teresa Śladami Edyty Stein. Listy do Marty
24. 156. s. Janina Immakulata Adamska OCD Błogosławiona Edyta Stein.
25. 157. F. S. Sancho Fermin Edyta Stein. W poszukiwaniu prawdy.
26. 158. Eduardo T. Gil de Muro Teraz, kiedy jest godzina dwunasta w nocy. Opowieść o Edycie Stein.
27. 164. Odkrywanie Boga. Święta Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein (1891 – 1942). Materiały z sympozjum.
28. 165. ks. Jerzy Machnacz Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein.
29. 183. Stein E. – Św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD Kobieta, jej zadanie według natury i łaski.
30. 184. Stein E. – Św. Teresa Benedykta od Krzyża OCD Autoportret Edyty Stein w jej twórczości. Wybór pism duchowych.
31. 187. Christian Feldmann Cena miłości. Edyta Stein – Żydówka, filozof, zakonnica.
32. 193. ks. Jerzy Machnacz Tajemnica osoby ludzkiej. Antropologia Edyty Stein.
33. 216. Adam Szychta Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) – Kobieta i Karmelitanka Bosa – Patronką Europy.
34. 219. Nowenna do Św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein.
35. 225. Liliana Mzyk Wychowanie woli na przykładzie życia Św. Edyty Stein.
36. 226. Maria Pietrzyk W cieniu krzyża. Teologia Krzyża w życiu i doktrynie św. Edyty Stein s. Teresy Benedykty od Krzyża.
37. 237. Renata Zajączkowska Edyta Stein Patronka Europy. Materiały z międzynarodowego sympozjum „VII Dni Edyty Stein” Wrocław 12 – 16.09.2001
38. 247. Świecki Zakon Karmelitów Bosych Uderz w kamień a wytryśnie mądrość.
39. 250. Stanisław Duźniak Gliwice w biografii Edith Stein.
40. 256. Szczepan T. Praśkiewicz OCD Ideał Misyjny Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)
41. 257. Święta Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein.
42. 258. Sesja naukowo – pastoralna pt. „Św. Edyta Stein Doktorem Kościoła”.
43. 266. Jakub Gorczyca SJ Edyta Stein.
44. 267. Sesja popularno – naukowa poświęcona postaci Św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein. Lubliniec 12 października 2001r. – referaty.
45. 275. Europejskie dziedzictwo Edyty Stein.
Materialy z konferencji z okazji 15-lecia istnienia Towarzystwa im. Edyty Stein w Polsce.
46. 276. Wilk Rafał Kazimierz Człowiek – istota wezwana. Antropologiczno – personalistyczne aspekty filozoficznej twórczosci Edyty Stein – Św. Teresy Benedykty od Krzyża.

47. 292. E.Stein Dzieje pewnej rodziny żydowskiej

48. 294. Centrum Badań im. E.Stein.Zeszyt nr 1

49. 295 M.A.Neyer Edyta Stein-dokumenty i fotografie

50. 296 E. Stein Dzieje pewnej rodziny żydowskiej

51. 298. Centrum Badań im. E Stein w Poznaniu

52. 304. Dom Edyty Stein. Centrum Dialogu Kulturowego

53. 305. D.Mrozowska,H. Sokólska Wrocław Edyty Stein. Przewodnik ilustrowany

54. 327. Ks.K.Mrozek Liturgia Mszy Świętej.Uroczystość ogłoszenia Św.

Teresy Benedykty od Krzyża Patronką Lublińca

55. 346. M.Deseloers O Edycie Stein

56. 347. H.Woltraud Edyta Stein.Żydówka i chrześcijanka

57. 353. A.Przybylski Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna Św.

Edyty Stein

58. 358. J.Machnacz Edyta Stein

59. 360. H.J. Uthke Edyta Stein

60. 367. F. Fermin Modlić się z Edytą Stein

61. 378. Fenomen dobra Zeszyty Naukowe C.B. im. Edyty Stein 13/14

62. 382. F.Fermin Modlić się z Edytą Stein

63. 383. F.Fermin Edyta Stein. Pisma

64. 384. F.Fermin Edyta Stein. Pisma

65. 386. H.Waltraud Edyta Stein.Żydówka i chrześcijanka

66. 387. E.Stein Dzieje pewnej rodziny żydowskiej

67. 388. E.Stein O zagadnieniu wczucia

68. 389. E.Stein Filozofia psychologii i humanistyki

69. 390. E. Stein Kobieta 70. 391. E.Stein Budowa osoby ludzkiej 71. 392. E.Stein Wiedza krzyża 72. 393. A. Walerich Jan od Krzyża i Edyta Stein

73. 408. F.Wetter E.Stein powołana do prawdy

74. 409. Błogosławiona Teresa Benedykta od Krzyża 75. 410.Ks.Wacław Piszczek Błogosławiona Edyta Stein

76. 411. s. Immakulata Adamska Błogosławiona Edyta Stein 77. 412. s.J.Immakulata Adamska Sól ziemi. Rzecz o Edycia Stein 78. 413. o. Władysław Kluz Wrocławianka dr Edyta Stein 79. 418. Uderz o kamień a wytryśnie mądrość

80. 421. F.S.Sancho Fermin Edyta Stein. W poszukiwaniu prawdy. 81. 422. Edyta Stein Autoportret Edyty Stein w jej twórczości