Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Wydawnictwa WEST

Towarzystwo im. Edyty Stein o/Lubliniec prowadzi także działalność wydawniczą.

L.p. / Nr książki / Autor / Tytuł

L.p. Nr książki Autor Tytuł
1. 113. Fikus Jan senior Spacerem przez Lubliniec
2. 117. Kalendarz TES 0/Lubliniec 1997
3. 118. Fikus Jan senior Steinowie w Lublińcu 1881 – 1890
4. 119. Nowenna za przyczyną bł. S. Teresy Benedykty od Krzyża OCD
5. 120. II konkurs literacki p. n. Lubliniec ukochane miasto Edyty Stein
6. 121. Fikus Jan senior Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego – Dzieje dawne i najnowsze.
7. 129. Kalendarium działalności. Towarzystwo im. Edyty Stein o/ L-c w latach 1991 – 1995
8. 130. Kalendarium działalności. Towarzystwo im. Edyty Stein o/ L-c w roku 1996
9. 131. Kalendarium działalności. Towarzystwo im. Edyty Stein o/ L-c w roku 1997
10. 152. Fikus Jan senior Siedem wieków fary w Lublińcu.
11. 154. Fikus Jan senior Gmina żydowska w Lublińcu
12. 161. Michał Janusz Dotykać nieba.
13. 163. Sylwin H. Bechcicki Rzecz o Edycie Stein i Towarzystwie Jej imienia w Lublińcu.
14. 159. Lasota Hieronim Święta Patronka w ukochanym mieście. Rzecz o św. Teresie Benedykcie od Krzyża – Edycie Stein i mieście Lublińcu z okazji poświęcenia nowej dzwonnicy i dzwonów w parafii pod Jej wezwaniem w Lublińcu – Steblowie. + Nowenna za przyczyną św. Teresy Benedykty od Krzyża OCD – Edyty Stein.
15. 167. Edyta Stein (12 X 1891 – 9 VIII 1942) wg Antonio Sicari „Nowe Portrety Świętych”
16. 175. Fikus Jan senior Historia domu Courantów.
17. 179. Sylwin H. Bechcicki Rzecz o Towarzystwie im. Edyty Stein w Lublińcu. Zarys.
18. 182. Kalendarium działalności. Towarzystwo im. Edyty Stein o/L-c w 1998 r.
19. 190. Relacje pomiędzy światopoglądem chrześcijańskim a sztuką i pięknem. Referat przygotował shb na I Powiatowe Dni Kultury Chrześcijańskiej Powiatu Lublinieckiego, Kochanowice 20 – 21 listopada 1999 r.
20. 195. Hieronim Lasota Hans Heinrich – Rosa – Edith.
21. 197. Michał Janusz Wiersze i Rubajaty.
22. 209. Fikus Jan senior Szkoła katolicka w Lublińcu.
23. 210. Fikus Jan senior Dzieje Domu Katolickiego w Lublińcu.
24. 220. Kalendarium działalności. Towarzystwo im. Edyty Stein o/L-c w 1999 r.
25. 221 Leon Tobor Krzyż Milenijny Lubliniec A. D. 2000.
(album)
26. 227. Szkaplerz Karmelitański. Nowenna.
27. 228. Fikus Jan senior Rozśpiewany Lubliniec. Przyczynek do dziejów zorganizowanego ruchu śpiewaczego Ziemi Lublinieckiej w I połowie XX wieku.
28. 229. Kalendarium działalności. Towarzystwo im. Edyty Stein o/L-c w 2000 r.
29. 230. Kalendarium działalności. Towarzystwo im. Edyty Stein o/L-c w 2001 r.
30. 231. Mały śpiewniczek z kolędami.
31. 236. Fikus Jan senior Zakład Wychowawczy im. Franciszka Grotowskiego w Lublińcu.
32. 248. Sławomir Kowalewski List do Lublina.
33. 249. Siedem Psalmów Pokutnych, które można odmawiać każdego czasu a zwłaszcza przed lub po spowiedzi.
34. 260. Sylwin H. Bechcicki Kto wymyślił różaniec.
35. 262. Kalendarium działalności. Towarzystwo im. Edyty Stein o/L-c w 2002 r.
36. 263. Mała antologia wierszy poświęconych Św. Teresie Benedykcie od Krzyża – Edycie Stein.
37. 268. Kalendarium działalności. Towarzystwo im. Edyty Stein o/L-c w 2003 r.
38. 273. Święta Teresa Benedykta od Krzyża Edyta Stein.
39. 274. Kalendarium działalności. Towarzystwo im. Edyty Stein o/L-c w 2004 r.
40. 293. Józefa Szymczyszyn-Przybyła Jan Paweł II „Święty Natychmiast”. Poemat
41. 297. Kalendarium działalności TES o/L-c w roku 2005
42. 307. Kalendarium działalności TES o/L-c w roku 2006
43. 328. Ks.A. Pyttlik Szukając Mistrza tom I
44. 329. S.H. Bechcicki Lubliniec w życiu Edyty Stein, Edyta Stein w życiu Lublińca
45. 330. L.Mzyk Regionalna ścieżka edukacyjna pt. Lubliniec- śladami Edyty Stein
46. 341. Kalendarium działalności TES o/L-c w roku 2007
47. 345. A. Pytlik Szukając mistrza tom II
48. 348. Marek Ciesielski Problem ofiary ekspijacyjnej E. Stein w świetle ofiar Starego i Nowego Przymierza 49. Sylwin H. Bechcicki Rzecz o Towarzystwie im. Edyty Stein w Lublińcu
50. 417. Jan Fikus Steinowie w Lublińcu

Pozycje książkowe wydawnictwa WEST, którym dotychczas nadano ISBN:

„Nowenna za przyczyną bł. S. Teresy Benedykty od Krzyża OCD (Edyty Stein)”. 1997 ISBN 83-907620-0-5
Jan Fikus, senior: „Spacerem przez Lubliniec”. 1997 ISBN 83-907620-1-3
Jan Fikus, senior: „Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego”. 1997 ISBN 83-907620-2-1
Jan Fikus, senior: „Siedem wieków fary w Lublińcu”. 1998 ISBN 83-907620-3-X
Michał Janusz: “Dotykać nieba. Wiersze”. 1999 ISBN 83-907620-4-8
Jan Fikus, senior: “Zakład wychowawczy im. F. Grotowskiego w Lublińcu” ISBN 83-907620-7
Józefa Szymczyszyn-Przybyła: “Jan Paweł II – Święty Natychmiast.” Poemat ISBN 83-907620-8-0
Pyttlik Andrzej: “Szukając Mistrza t.I” ISBN 978-83-907620-5-0
Pyttlik Andrzej: “Szukając Mistrza t.II” ISBN 978-83-907620-6-7