Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Kalendarium

– Rok Ducha Świętego

Timeline Heading 3

This is Timeline description, you can change me anytime click here

Timeline Heading 4

This is Timeline description, you can change me anytime click here

This is Timeline description, you can change me anytime click here

Timeline Heading 6

This is Timeline description, you can change me anytime click here

1997

This is Timeline description, you can change me anytime click here

Timeline Heading 8

This is Timeline description, you can change me anytime click here

Timeline Heading 9

This is Timeline description, you can change me anytime click here

Timeline Heading 10

This is Timeline description, you can change me anytime click here

Timeline Heading 11

This is Timeline description, you can change me anytime click here

Timeline Heading 12

This is Timeline description, you can change me anytime click here

2018

Styczeń 2018

5 Koncert Noworoczny w MDK Lubliniec – tradycyjnie zaproszone są różne środowiska działające w mieście, m.in. z TES

6 W Gliwicach obchody 25 rocznicy Święceń biskupich ks. Jana Kopca, aktualnego ordynariusza

7 W Gliwicach święcenia biskupie ks. Andrzeja Iwaneckiego – obecni m.in. Maria Banduch, Wiesława Bromer i Prezes TES o/L-c; list z życzeniami

13 Opłatek Przyjaciół Misji u OO. Oblatów MN – obecny m.in. Prezes TES o/L-c

15 Prezes złożył wizytę Burmistrzowi Miasta – rozmowy m.in. o 10.rocznicy patronatu Edyty Stein

18 Opłatek członków i sympatyków TES oraz nabożeństwo w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan u św. Edyty na Steblowie – w kościele 40 osób, na opłatku 15

22 Spotkanie u pp. W. i K. Bromerów z pp. Krystyny i Jana Andrzejewskich z Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji – byli Andrzej Musioł i Prezes TES o/L-c

23 Pożegnanie śp. bp. Eugeniusza Juretzko, zmarłego w Lublińcu b. ordynariusza diecezji Yokaduma w Kamerunie; wśród uczestników wielu członków TES o/L-c z Prezesem

– W szkole katolickiej spotkanie z pp. K. i J. Andrzejewskich ze Sztokholmu, rozmowy prowadzili Maria Krupska, Leon Tobor i Prezes TES o/L-c

30 Telefoniczna rozmowa Prezesa z p. Janem Andrzejewskim – ewentualne kontakty w środowisku Polonii w Szwecji i reprezentowanie TES

– Prezes ukończył spis treści roczników 2005 i 2006 gazetki Prawda i Krzyż ze Steblowa

Luty 2018

1 Telefoniczna rozmowa z vice Prezesem Leonem Toborem nt. Współpracy ze szwedzką Polonią

3 Telefoniczna rozmowa z członkiem honorowym Marią Krupską jw.

5 Andrzej Musioł odebrał roczniki Prawdy i Krzyż wraz ze spisami treści od Prezesa

6 Rozmowy z dyr. Dariuszem Przyłasem na temat wspólnych przedsięwzięć szkoły i TES dla uczczenia 10.-lecia patronatu św. Edyty nad naszym miastem

7 Rozmowy z red. Edwardem Przebieraczem na temat 10.-lecia patronatu nad miastem

8 List do Burmistrza w sprawie obchodów 10.-lecia patronatu; kopie do Zespołu Szkół św. Edyty w L- u, Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej i TES we Wrocławiu

15 Spotkanie członków i sympatyków TES o/L-c z referatem Marii Krupskiej: W czym mogę naśladować Edytę Stein; obecnych 10 osób; wystąpienie p. Magdaleny Oberskiej z Muzeum Edyty Stein i Centrum Informacji Turystycznej na temat: Współczesne przemiany przestrzeni religijnej Hiszpanii

16 W Radio Jasna Góra vice Prezes Leon Tobor wraz z p. Piotrem Grabolusem opowiadali o nowo wytyczonym szlaku św. Jakuba i wydanym o nim przewodniku po Ziemi Lublinieckiej

20 Prezes przekazał Marii Krupskiej dwie książki do biblioteczki TES-owskiej na temat dialogu międzyreligijnego

25 Prezes przekazał dziesięć książeczek z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy do parafii św. Mikołaja opracowanych w ramach WEST

Marzec 2018

3 W ramach wizyty relikwii Św. Krzyża w kaplicy szpitala psychiatrycznego Prezes wraz ze Skarbnikiem TES o/L-c Wiesławą Bromer uczestniczyli w uroczystej liturgii oraz przekazali dla potrzeb chorych kolejne dziesięć książeczek z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy

15 Spotkanie członków i sympatyków TES, obecnych 12 osób; referat: Edyta Stein kobietą modlitwy – Wiesława Bromer

21 Spotkanie miłośników poezji z p. Bogumiłem Wtorkiewiczem, poetą, pisarzem, plastykiem z Kielc – TES obecni byli prowadzący spotkanie red. Edward Przebieracz i Prezes

Kwiecień 2018

4 Rozmowa telefoniczna Prezesa z p. Lilianą Mzyk na temat konkursów związanych z Edytą Stein i Lublińcem przez nią przygotowywanych dla uczniów lublinieckich szkół

5 Spotkanie z uczniami (7) i p. Lilianą Mzyk w Zespole Szkół im. św. Edyty Stein na temat bł. Józefa Cebuli OMI

6 Rozmowa telefoniczna p. Janem Andrzejewskim ze Szwecji nt. nawiązanych kontaktów

19 Spotkanie członków i sympatyków TES, obecnych 10 osób; referat: Edyta Stein wzorem pedagoga Maria Banduch

23 Telefoniczne rozmowy na temat wystaw związanych z obchodami 10.-ej rocznicy patronatu Edyty Stein nad miastem – z redakcją Nowin Lublinieckich i Marią Krupską, która aktywnie włączyła się w prowadzenie strony www w internecie realizowanej przez małżeństwo Lesików

Maj 2018

4 Karmelitański Zakon Świeckich zaprosił Prezesa na swój Kongres w lipcu 2018

10 Rozmowa telefoniczna z p. Brygidą Bogacką z KZŚ na temat Kongresu

17 Spotkanie członków i sympatyków TES, obecnych 9 osób; referat: Bliźni w ujęciu ES Prezes

20 Rozmowa Prezesa z p. Marianem Filipiakiem m.in. o steinowskich obchodach w L-cu

Czerwiec 2018

1 Skarbnik Wiesława Bromer załatwiła odnowienie figury Edyty Stein przy szkole

3 Na festynie parafialnym u Oblatów spotkało się wielu członków TES, m.in. Bromerowie, Kramarczykowie, Przebieracze, Lesikowie, Toborowie, Ledwoniowie

6 Prezes na spektaklu „Więzi wolności” w MDK

10 W Rusinowicach bp. Jan Wieczorek, wielki admirator Edyty Stein, udzielił sakramentu bierzmowania m.in. Krzysztofowi Myrcikowi, członkowi TES, Prezes był świadkiem

16 Rozmowa Prezesa z dyr. Dariuszem Przyłasem nt. przyszłości TES o/L-c

17 W Muzeum Edyty Stein odbył się pokaz filmu o L-cu i Edycie Stein

17/19 Rozmowy telefoniczne z p. Dariuszem Giemzą z Kudowy Zdroju na temat wystawy o Edycie Stein z eksponatami z jego zbiorów

20 Rozmowy Prezesa z vice Prezesem Leonem Toborem na temat jutrzejszego spotkania członków i sympatyków TES

21 Spotkanie członków i sympatyków TES, obecnych 16 osób; referat: Personalizm Edyty Stein Janina Kałmuk

25 Rozmowa Prezesa z dyr. Dariuszem Przyłasem nt. spraw bieżących w TES i obchodach

– Zebranie Lublinieckiej Rady Kultury w Muzeum Edyty Stein, obecnych 8 osób

27 Rozmowy telefoniczne Prezesa z Marią Banduch, Andrzejem Musiołem i ks. Antonim Zającem na temat wystawy o Edycie Stein

29 Spotkanie Prezesa z vive Prezesem Leonem Toborem i członkiem honorowym Marią Krupską na temat wystawy o Edycie Stein i TES

– Wyjazd Prezesa z Marią Banduch do Gliwic na uroczystą liturgię w związku z 60. rocznicą kapłaństwa ks. bp. Jana Wieczorka

Lipiec 2018

2 Wystawa w Muzeum Edyty Stein, zorganizowana przez vice Prezesa Leona Tobora i Andrzeja Musioła, prezentująca dorobek 30. lat działalności ‘steinowców’ w Lublińcu

7 Oficjalne otwarcie wystawy w/w i obchody 10.-lecia Patronatu Edyty Stein nad miastem na rynku lublinieckim – Msza Święta z udziałem JE bp. Jana Kopca i bp. Jana Wieczorka oraz ok. 30. kapłanów; spotkanie przy stole w restauracji Rajska oraz koncert na bulwarze F. Grotowskiego

12/15 Kongres Karmelitańskiego Zakonu Świeckich w Częstochowie, ul. św. Barbary, WSD

13 Wystąpienie Prezesa na Kongresie KZŚ w Częstochowie

15 Prezes wysłał listel do Gościa Niedzielnego (gliwickiego) w związku z błędną informacją o Edycie Stein w relacji z lublinieckich uroczystości

20 Vice Prezes Leon Tobor z Marią Krupską spotkali się z Ewą Lesik i jej mężem w sprawie strony www dla TES o/L-c

21 Prezes skierował listel do ks. Jerzego Witka, Prezesa TES we Wrocławiu w sprawie aktualnych wydarzeń

22 Rozmowa Prezesa z dyr. Dariuszem Przyłasem na temat małego grantu i współpracy przy wydaniu książki o działalności TES w L-cu

25 Prezes złożył wizytę u Krzysztofa Myrcika w związku z imieninami

Sierpień 2018

1 Spotkanie Prezesa z Marią Krupską poświęcone sprawom związanym z wydaniem książki o TES

2 Nadzwyczajne spotkanie TES w Muzeum Edyty Stein, obecnych 13 osób; obejrzano dwa filmy z uroczystości nadania patronatu i otwarcia muzeum

– Telefoniczna rozmowa Prezesa z Tadeuszem Luterkiem i ks. P. Włoczykiem z Niemiec w związku z chęcią przekazania książek do biblioteczki TES o/L-c

3 Kontynuacja telefonicznych ustaleń z T. Luterkiem i ks. P. Włoczykiem

8 Rozmowa telefoniczna Prezesa z ks. Antonim Zającem w związku z jutrzejszym odpustem na Steblowie

9 Odpust parafialny na Steblowie; obsada liturgiczna – czytania i dar ołtarza, główny celebrans bp. Jan Kopiec, 12 kapłanów; po uroczystości spotkanie w restauracji Rajska na wspólnej agapie

21 Prezesa odwiedzili w domu Adam NN z żoną ze wspólnoty Haszlama (Żydów Mesjanistycznych), którzy odwiedzili kościół parafialny św. Edyty Stein na Steblowie

Wrzesień 2018

5 Prezes z Krzysztofem Myrcikiem w Cz-wie na spotkaniu Civitas Christiana

– Telefoniczna rozmowa z p. Dariuszem Giemzą z Kudowy Zdroju na temat wystawy jego eksponatów w Muzeum Edyty Stein w L-cu

11 Rozmowa telefoniczna z KZŚ na temat zamieszczenia informacji o TES w kwartalniku Zakonu

13 Dalsze uzgodnienia z p. D. Giemzą na temat wystawy w Muzeum Edyty Stein

17 Telefoniczna rozmowa z p. Katarzyną Kozą na temat konkursu „Patroni naszych ulic” dla uczniów

18 Wizyta Prezesa w szpitalu u Kazimierza Bromera

18/24 Odpust parafialny u Oblatów

19 P. Dariusz Giemza poinformował o wysyłce eksponatów na wystawę

20 Eksponaty nadeszły; spotkanie członków i sympatyków TES w Muzeum, obecnych 13 osób; referat: Umiłowanie mądrości przez Edytę Stein Leon Tobor; obok wystawy „Edyta Stein patronką Lublińca” pojawiły się dwie gabloty z eksponatami p. Dariusza Giemzy

21 Prezes przekazał notatkę o TES w L-cu dla kwartalnika KZŚ – Żyć Karmelem oraz poinformował p. D. Giemzę o wystawce w Muzeum

25 Spotkanie u Andrzeja Musioła na temat nazewnictwa ulic w mieście, obecni obok Prezesa – nauczycielka p. Katarzyna Koza i radny miejski Olgierd Kniejski

Październik 2018

2 Rozmowy telefoniczne Tadeuszem Luterkiem i Edwardem Przebieraczem na temat wydania obrazka Edytą Stein i tekstem hymnu jej poświęconego autorstwa T. Luterka

8 Nadeszła przesyłka z drukarni z 500 egz. obrazka z Edytą i hymnem; poinformowanie o powyższym T. Luterka i E. Przebieracza

10 W MDK odbyła się 55 (ostatnia w kadencji) sesja Rady Miejskiej, po jej zakończeniu zebrani udali się do Szkoły Muzycznej II stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu

– W lublinieckiej szkole muzycznej odbył się uroczysty koncert na cześć Edyty Stein; Prezes rozprowadził wśród zebranych obrazki z Edytą i hymnem

11 Rozmowa Prezesa z dyr. Dariuszem Przyłasem o regulaminie konkursu poświęconego Edycie Stein dla dzieci (kl. VI-VIII) i fotograficznego dla dorosłych

12 Prezes na uroczystym pasowaniu uczniów I klasy w Zespole Szkół im. św. Edyty Stein w L-cu

18 Spotkanie członków i sympatyków TES, obecnych 12 osób; referat: Odwaga Edyty Stein Ewa Lesik; obecni otrzymali ponad 130 obrazków z Edytą Stein i hymnem do rozprowadzenia

23 Praca nad książką o TES – Maria Krupska z Prezesem

Listopad 2018

6 Maria Krupska u Prezesa – d.c. Pracy nad książką o TES

9 Spotkanie u dyr. Dariusza Przyłasa na temat organizacji konkursu o Edycie Stein pt. 10 lat z Edytą Stein w L-cu, obecni byli oprócz Prezesa Maria Banduch i Krzysztof Gembała

– Spotkanie w Muzeum Edyty Stein z Burmistrzem Edwardem Maniurą, Przewodniczącym Rady Miejskiej i radnymi, obecnych ok. 35-40 osób, z TES Prezes, Kazimierz Bromer, Andrzej Musioł i Dariusz Przyłas

14 Ponowne spotkanie u dyr. Dariusza Przyłasa na temat konkursu o Edycie Stein, obecni j.w.

15 Spotkanie członków i sympatyków TES, obecnych 12 osób; referat: Krzyż w życiu Edyty Stein ks. Antoni Zając

23 Prezes przekazał Marii Banduch pytania do konkursu w związku z niemożnością dalszego udziału w pracach przygotowawczych ze względu na stan zdrowia

26 Prezes w szpitalu; telefoniczne uzgodnienia i upoważnienie Marii Krupskiej do dalszego występowania w jego imieniu

29 Krzysztof Myrcik złożył Prezesowi wizytę w szpitalu

Grudzień 2018

4 Konkurs o Edycie Stein – finał w MDK, w jury ks. Antoni Zając, Maria Krupska i Agata Woźniak-Rybka

11 Prezes spakował eksponaty z Kudowy Zdroju do wysyłki, uzgodnienia telefoniczne z p. Dariuszem Giemzą

13 Spotkanie członków i sympatyków TES, obecnych 11 osób; referat: Świętość Edyty Stein Dariusz Przyłas; spóźnione życzenia z okazji 50 lat życia odebrał referent od obecnych a poetka z Kochanowic Maria Dziuk odczytała swój poetycki przekaz o życiu Edyty Stein

14 Przesyłka z eksponatami wysłana przez kuriera do p. Dariusza Giemzy;

– Kontakt telefoniczny z ks. Manfredem Deselaersem z Oświęcimskiego Centrum Pojednania odnośnie przyszłorocznych obchodów steinowskich w Oświęcimiu

16 Członek TES, red. Edward Przebieracz został wprowadzony w parafii oblackiej na urząd nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej

24 Brygida Bogacka z Karmelitańskiego Zakonu Świeckich przekazała życzenia na ręce Prezesa dla członków i sympatyków TES o/L-c

31 Bibliotekarka TES o/L-c, członek honorowy Maria Krupska, wprowadziła do księgozbioru TES 43 pozycje w całym roku 2018; jest także autorką 2 artykułów do gazetek parafialnych (U Oblat oraz Prawda i Krzyż), autorką 9 rozdziałów do publikacji z okazji 10.-lecia patronatu Edyty Stein nad miastem oraz aktywną w przygotowaniu dwóch wystaw w Muzeum Edyty Stein

Zestawił shb

na podstawie własnych notatek

i dostarczonych materiałów

L-c, 16 stycznia 2019 r.


Opracowano na podstawie posiadanych materiałów oraz dostarczonych
przez Marię Krupską, Marię Widera, Ewę Lesik i Sylwina H. Bechcickiego.
Lubliniec, styczeń 2008r.

2007

Styczeń

18 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na Steblowie, Msza św. odprawiona przez ks. Antoniego Zająca, czytanie liturgiczne Sylwin H.Bechcicki, modlitwy o jedność chrześcijan – M.Widera. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło 25 osób.
Spotkanie zostało przygotowane przez: W. i K. Bromerów, R.Grześkowiak i M.Widera.
19 W Radio Maryja w cyklu Rozmowy niedokończone” audycja o Edycie Stein i Jej drodze do świętości.
22 W Urzędzie Miejskim w Lublińcu odbyło się pierwsze spotkanie z burmistrzem Edwardem Maniurą działaczy społecznych. Z ramienia TES w spotkaniu uczetniczyli m. in. Kazimierz Bromer, Andrzej Musioł i Sylwin H.Bechcicki.
24 Wizyta Prezesa TES o/L-c i K.Bromera u burmistrza. W trakcie spotkania poruszone zostały sprawy reaktywowania muzeum w Domu Courantów i renowacji cmentarza żydowskiego. W rozmowach uczestniczyli również oboje z-cy burmistrza.
Spotkanie Prezesa TES o/L-c i K. Bromera u Starosty, w czasie którego zapoznano Starostę z problematyką spraw poruszonych na spotkaniu u Burmistrza. Po spotkaniu obydwaj przedstawiciele TES o/L-c dokonali wizji lokalnej po miejscach związanych z Edytą Stein w Lublińcu, analizując sytuacje pod kątem ewentualnego wykorzystania ich dla celów muzealnych czy turystycznych.
31 W Urzędzie Miejskim w Lublińcu odbyło się spotkanie Lublinieckiej Rady Kultury powołanej przez burmistrza. W skład Rady weszli m. in. przedstawiciele TES: K. Bromer i S. H. Bechcicki.

Luty

3 W Muzeum Pro Memoria Liliana Mzyk zorganizowała dla uczniów kl. IV d Szkoły Podstawowej Nr 1 prelekcję o Edycie Stein jako innowację pedagogiczną. Udział wzięło 14 osób.
5 Wizyta w Muzeum uczniów kl IVd SP Nr 1 – oprowadzała Liliana Mzyk.
7 W Muzeum L. Mzyk ponownie zorganizowała warsztaty regionalne dla uczniów SP 1. Tym razem udział wzięło 20 osób.
8 Prezes TES złożył wizytę w lublinieckiej redakcji „Dziennika Zachodniego” omawiając sprawy przyszłych kontaktów i informacji o naszym Towarzystwie w prasie.
12 W siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział wzięło około 60 osób. TES reprezentowali: M. Widera, K. Bromer i S. H. Bechcicki.
14 W Lublińcu w biurze senatora Cz. Ryszki odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m. in. M. Sznapka i Sylwin H. Bechcicki. W trakcie spotkania omawiana była m. in. sprawa muzeum Edyty Stein i cmentarza żydowskiego.
15 Spotkanie członków i sympatyków TES w lokalu Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu. Referat o sł. bożym bp Wilhelmie Plucie przygotowała A. Włodarz. W ten sposób został zainaugurowany cykl wykładów o Sługach Bożych, polskich kandydatach na ołtarze.
16 Rozmowy M. Sznapki i S. H. Bechcickiego z nową dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublińcu Małgorzatą Janas na temat dalszej współpracy.
19 Prezes złożył wizytę wielce zasłużonej działaczce TES – Marii Burek, która z powodu stanu zdrowia i wieku mniej aktywnie uczestniczy w działaniach oddziału, ale wspiera go swoją modlitwą.
20 20 rocznica zebrania informacyjnego o Edycie Stein i Jej związkach z Lublińcem zorganizowanego przez ks. Józefa Żurka i śp. ks. Jana Urbaczkę w salce Domu Katolickiego przy parafii Św. Mikołaja.
26 Prezes uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w sprawie cmentarza żydowskiego.
27-28 Rozmowy Prezesa z Janem Lewandowskim z Niemiec na temat zamiarów miasta odnośnie rewitalizacji cmentarza żydowskiego i powrotu Muzeum Edyty Stein do Domu Courantów.

Marzec

6 Prezes ponownie spotkał się z J. Lewandowskim i omówił tematykę spotkań z burmistrzem.
7 Spotkanie prezesa TES o/L-c i J. Lewandowskiego z burmistrzem E. Maniurą i jego z-cą J. Grajcarem w sprawie Muzeum i cmentarza żydowskiego.
8 Muzeum odwiedziło dwoje indywidualnych turystów z Jastrzębia Zdroju, których oprowadzała L. Mzyk.
9 Telefoniczna rozmowa prezesa z J. Grakcarem odpowiedzialnym za sprawy rewitalizacji cmentarza żydowskiego.
15 Spotkanie członków i sympatyków TES (16 osób). Wykład „Sł. Boży o. Ludwik Wrodarczyk OMI” S. Bechcickiego.
22 Wizyta w Muzeum uczniów kl. II ze SP w Lisowicach (24 osoby), oprowadzali K. Bromer i S. Bechcicki.
Spotkanie prezesa z J. Lewandowskim w związku z przeniesieniem Muzeum do Domu Courantów.
26 Warsztaty regionalne dla uczniów kl. V g SP Nr 1 w Lublińcu w ramach innowacji pedagogicznej przeprowadzonej przez L. Mzyk. (20 osób).
29 Lekcja muzealna dla uczniów I kl. Gim. ZS im. Św. E. Stein prowadzona przez Ewę Lesik (14 osób).

Kwiecień

2 Uczniów kl. I LO ZS im. Św. E. Stein oprowadzała po Muzeum M. Krupska (26 osób).
Godz. 2137 – II rocznica śmierci Sługi Bożego Papieża JANA PAWŁA II.
3 W Zespole Szkół im. Św. E. Stein odbył się dzień skupienia dla personelu, w którym uczestniczył prezes TES.
12 M. Sznapka i prezes TES uczestniczyli w MBP w Lublińcu w promocji VII tomu „Szkiców Lublinieckich”.
15 74 rocznica obłóczyn Edyty Stein (Kolonia 1934).
16 W Zespole Szkół im. Św. E. Stein KSW w Lublińcu E. Lesik, K. Bromer i prezes uczestniczyli w pracach w jury kolejnej edycji konkursu „steinowskiego”.
19 W auli ZS im. Św. E. Stein w Lublińcu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu „Lubliniec – ukochane miasto Edyty Stein”, obecnych około 100 osób (w tym dwoje gości ze Słowacji).
Spotkanie członków i sympatyków TES (22 osoby).
24 W kościele Św. Mikołaja została odprawiona Msza Św. z okazji 4 rocznicy śmierci ks. Jana Urbaczki, prekursora ruchu steinowskiego. Z ramienia TES uczestniczyli w niej m. in. A. Kalus, M. Widera i prezes.
30 Manfred Ullmann, pełnomocnik właściciela Domu Courantów, poinformował prezesa o dojściu do porozumienia z UM w sprawie powrotu Muzeum do tego domu.

Maj

1 20 rocznica beatyfikacji naszej Patronki, kwiaty pod tablicami na Domu Courantów ufundował J. Lewandowski z synem Tomaszem.
2 Prezes spotkał się z J. Lewandowskim i jego synem w sprawie popularyzacji świętej Patronki w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem Jej związków z Lublińcem.
8-9 Spotkanie z J. Lewandowskim, który przekazał wyniki rozmów z burmistrzem w sprawie Muzeum.
17 Spotkanie członków i sympatyków TES. (12 osób). Referat nt. Sł. Bożego Jana Pawła II wygłosił prezes.
21 Prelekcję dla wychowanków świetlicy SP Nr 1 kl Ve wygłosiła L. Mzyk, w ramach innowacji pedagogicznej (22 osoby).
22 Spotkanie prezesa TES o/L-c z Janem Lewandowskim i Gerardem Burek ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lublinieckiej, w czasie którego omówione zostały sprawy związane z muzeum i cmentarzem żydowskim.
24 Prezes TES o/L-c uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe dla organizacji pozarządowych.
25 Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein. Po Muzeum oprowadzały Maria Krupska, Maria Widera i Teresa Ledwoń.
28 W posiedzeniu Lublinieckiej Rady Kultury uczestniczyli Kazimierz Bromer i Sylwin Bechcicki.
31 Wizyta generała Zakonu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Prowincjała Prowincji Polskiej i o. Superiora klasztoru w Lublińcu. Po Muzeum oprowadzał Dariusz Przyłas.
Wizyta grupy uczniów kl IIIa Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Strzebiniu. Oprowadzała Ewa Lesik.
Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Lublińcu zwrócił się z prośbą o konsultacje w sprawie materiałów informacyjnych o Lublińcu, ze szczególnym uwzględnieniem danych dot. Św. Edyty Stein i Jej związków z naszym miastem.

Czerwiec

4 Prezes TES o/L-c udał się z red. B. Romankiem na wizję lokalną po miejscach związanych ze Św. Edytą Stein.
12 Wizyta w Muzeum uczniów kl IIIb Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Strzebiniu.
16 W TV TRWAM pokazano spektakl pt „Edyta Stein- życie moje” w wykonaniu Teresy Skupnik z Wrocławia.
18 Prezes oprowadzał po Muzeum dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu.
21 W sali Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu odbyło się spotkanie członków i sympatyków TES. Wykład o Sł. Bożym ks. kard. Stefanie Wyszyńskim przygotowała Wiesława Bromer.
23 Rozmowy Prezesa z pp Teller i Wilniewczyc – przedstawicielkami rodzin wojskowych 74 GPP w Domu Kombatanta. W rozmowach uczestniczyli Kazimierz Bromer, Michał Sznapka i Józef Gajdas.
24 Muzeum odwiedziła grupa z zaprzyjaźnionej szkoły w Solecznikach na Litwie.

Lipiec

13 Muzeum odwiedzili nowicjusze oblaccy ze Świętego Krzyża pod opieką o. Damiana Kopyto – lubliniczanina.
15 Muzeum zwiedziła grupa katolików szwedzkich ze Sztokholmu. Jako tłumacz służył o. Roman Kępa OMI pracujący w Szwecji. Oprowadzali Maria Krupska i Sylwin Bechcicki.
16 Rozmowy Prezesa z Lilianą Mzyk w sprawach TES i wyjazdu do Getyngi na stypendium Fundacji Geothego.
18 Do Muzeum przybyła grupa 3 osób z Niemiec.
23 Prezes oprowadzał po Muzeum i mieście śladami Edyty Stein pp. Lucynę i Marka Pieronkiewiczów.
Po Muzeum Maria Krupska oprowadzała pp. Agnes (z Niemiec) i Agnieszkę Żegraj.
24 Otrzymaliśmy pocztą internetową informacje, że zmarła s. Immakulata Janina Adamska OCD – tłumaczka dzieł Edyty Stein na j. polski.
28 Borne Sulimowo. Pogrzeb s. Immakulaty Janiny Adamskiej OCD.
30 Prezes oprowadzał po Muzeum pp Koza ze Śląska.

Sierpień

3 Urząd Miejski zorganizował spotkanie w sprawie patronatu Św. Edyty Stein nad miastem Lublińcem. W spotkaniu uczestniczyli m. in. ks. Antoni Zając, Dariusz Przyłas, Sylwin Bechcicki.
W trakcie podpisywania porozumienia pomiędzy Urzędem Miejskim a właścicielami Domu Courantów w sprawie urządzenia muzeum Edyty Stein obecny był Sylwin Bechcicki.
4 Przedstawiciele TES-u o/L-c w osobach Wiesława i Kazimierz Bromerowie, Elżbieta Kalus, Andrzej Musioł i Sylwin Bechcicki uczestniczyli w uroczystościach jubileuszu 5o-lecia kapłaństwa ks. Januarego Ludwika Liberskiego, fideonisty z Lublińca, pracującego od 40 lat na misjach w Afryce.
5 W Paryżu w wieku 80 lat zmarł emerytowany arcybiskup tego miasta kard. J. M. Lustiger, pochodzący z będzińskiej rodziny żydowskiej, wielki admirator Św. Edyty Stein.
9 Wspomnienie Św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein.
28 Prezes uczestniczył w Częstochowie w spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Organizacji Pozarządowych. W panelu – dyskusja dot. spraw kultury.

Wrzesień

3 Prezes spotkał się z nową dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – mgr Joanną Huć. W czasie spotkania omawiane były sprawy dalszej współpracy Towarzystwa z Biblioteką.
Spotkanie Prezesa z Zastępcą Burmistrza Janem Grajcarem. Rozmowy były prowadzone w Centrum Pojednania w Domu Courantów a dotyczyły przyszłości Muzeum.
9 W Muzeum przebywała grupa turystów ze Związku Górnośląskiego. Oprowadzały Maria Banduch i Maria Widera.
12 Rozmowa Prezesa z Burmistrzem i Starostą Lublinieckim na temat postępów prac na cmentarzu żydowskim i w muzeum.
18 Prezes przekazał życzenia imieninowe od członków i sympatyków TES o/L-c abp Stanisławowi Nowakowi z Częstochowy.
20 Zebranie członków i sympatyków TES o/L-c. Wykład pt. „Sł. Boża Rozalia Celakówna” wygłosiła Agnieszka Kalus.
26 Na spotkaniu w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein w Lublińcu zorganizowanym dla katechetów z terenu powiatu lublinieckiego wykład wygłosił Sylwin Bechcicki.

Październik

1 8 rocznica ustanowienia Św. Edyty Stein – Patronką Europy.
9 Wizyta uczniów kl. I LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu. Grupę oprowadzała Ewa Lesik.
11 9 rocznica kanonizacji naszej Świętej Patronki.
12 Z okazji 116 rocznicy urodzin Św. Edyty Stein w Zespole Szkół Jej imienia w Lublińcu zorganizowano święto patronalne szkoły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Sylwin Bechcicki i Maria Burek.
17 W Urzędzie Miejskim w Lublińcu odbyło się spotkanie poświęcone zorganizowaniu przyszłorocznych obchodów „steinowskich” w związku z przyjęciem Edyty Stein na Patronkę Miasta. W spotkaniu uczestniczyli m. in. Kazimierz Bromer, Michał Sznapka, Krzysztof Myrcik, Dariusz Przyłas i Sylwin Bechcicki.
18 Zebranie członków i sympatyków TES o/L-c. Wykład o Sł. Bożym ks. Jerzym Popiełuszko wygłosił Leon Tobor.
19 12 rocznica otwarcia przy TES o/L-c Centrum Pojednania.w Lublińcu.
Prezes spotkał się z grupą uczniów kl VI w SP nr 1 na zaproszenie katechetki p. Kowalik.
21 Odpust parafialny w kościele p. w. Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu – Steblowie. We Mszy Św. uczestniczyło wielu członków TES o/L-c. Dar ołtarza złożyła delegacja w składzie Maria Krupska i Maria Widera, czytanie – Sylwin Bechcicki.
23 2 rocznica odsłonięcia na pl. M. Kopernika instalacji upamiętniającej Św. Edytę Stein i Jej związki z Lublińcem.
Na prośbę dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein w Lublińcu, prezes udał się wraz z delegacją uczniów do Domu Kombatanta, gdzie wygłosił wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat Św. Edyty Stein. Młodzież przedstawiła przygotowany przez siebie monodram o świętej Patronce.
26 Prezes uczestniczył w spotkaniu z młodzieżą, które odbyło się w Domu Parafialnym przy kościele Św. Mikołaja w Lublińcu. Na prośbę ks. Andrzeja Pyttlika wygłosił wykład o Edycie Stein i Jej związkach z Lublińcem.
30 Spotkanie Prezesa z dyrektorem Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein na temat obchodów „steinowskich” w 2008r.
31 Spotkanie Prezesa i Dariusza Przyłasa z ks. Antonim Zającem w sprawie uroczystości w 2008 r.

Listopad

6 Spotkanie w Urzędzie Miejskim Lublinieckiej Rady Kultury. Z ramienia TES uczestniczył Prezes, który wraz z Burmistrzem Edwardem Maniurą i Stanisławem Kowalczykiem – przew. LRK, udał się na wizję lokalną remontowanego Domu Kultury.
7 Dariusz Przyłas i Sylwin Bechcicki oraz Edward Maniura udzielili krótkiego wywiadu reporterowi TVP Info na temat zamierzeń odnośnie cmentarza żydowskiego. W katowickich Aktualnościach o godz. 1800 wywiad ten został wyemitowany.
Spotkanie w Urzędzie Miejskim i wspólny wyjazd do Krakowa delegacji w składzie: Edward Maniura – Burmistrz, Anna Jonczyk – Drzymała – Z-ca Burmistrza, Dariusz Przyłas – Dyrektor Zespołu Szkół KSW im. Św. Edyty Stein i Sylwin Bechcicki – Prezes. Rozmowy w Kurii Prowincjalnej Karmelitów Bosych i w Wydawnictwie Karmelitów Bosych na temat obchodów „steinowskich” w 2008 r.
15 Zebranie członków i sympatyków TES. Wykład pt. „Droga na ołtarze w świetle prawa kanonicznego” wygłosił ks. Antoni Zając.
18 Delegacja TES z Lublińca w składzie: Maria Banduch, Wiesława i Kazimierz Bromerowie oraz Sylwin Bechcicki udała się do kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach na pokaz filmu o Edycie Stein „Kto szuka prawdy” i zwiedzenie okolicznościowej wystawy.
21 Wizyta w muzeum studentki Uniwersytetu Opolskiego Agnieszki Forman. Oprowadzał Sylwin Bechcicki.
Udział delegacji TES w składzie Sylwin Bechcicki, Krzysztof Myrcik i Andrzej Kramarczyk w Seminarium o bł. Elżbiecie z Dijon, które odbyło się w Krakowie.
29 Spotkanie prezesa z uczestnikami konkursu biblijnego – oprowadzenie po Muzeum i wykład o Św. Edycie Stein.

Grudzień

3 Rozmowa telefoniczna prezesa z Manfredem Ullmannem na temat remontu w Domu Courantów.
5 Rozmowa telefoniczna z Dariuszem Przyłasem na temat roku „steinowskiego”.
7 Wizyta uczniów kl VIc S Nr 1 w Lublińcu – oprowadzała Liliana Mzyk.
8 16 rocznica poświęcenia kościoła p. w. Św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Lublińcu – Steblowie.
11 Spotkanie w Urzędzie Miejskim z Burmistrzem na temat roku „steinowskiego”.
12 Bp Anders Arborelius – ordynariusz Sztokholmu i Szwecji nadesłał do naszych zbiorów bibliotecznych książkę o Edycie Stein, napisaną w 1983 r.
13 123 rocznica urodzin Róży Stein.
Zebranie członków i sympatyków TES. Wykład o słudze bożym ks. Franciszku Blachnickim wygłosiła Maria Widera.
14 Rozmowy prezesa z Dariuszem Przyłasem na temat postępu przygotowań do roku „steinowskiego”.
17 Rozmowy prezesa, D. Przyłasa i ks. A. Zająca na temat postępu przygotowań do roku „steinwoskiego”.
18 Wizyta prezesa i D. Przyłasa w drukarni w sprawie ewentualnych kosztów druku materiałów promocyjnych.
28 Udział delegacji TES w składzie Sylwin Bechcicki, Krzysztof Myrcik i Andrzej Kramarczyk w spotkaniu opłatkowym częstochowskiego oddziału CIVITAS CHRISTIANA.