Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Inne

Lp. /Numer bibl./ Autor/ Tytuł

1. 18. Siemieński Mieczysław Księga świąt i obyczajów żydowskich
2. 22. Sabiniarz Jan Architektura Borów Tucholskich
3. 24. Gleichgewicht Bolesław Widziane z oddali
4. 25. Wratislavia Cantas’94
5. 29. Traktaty polsko – niemieckie
6. 36. Traktaty polsko – niemieckie
7. 37. Krzemiński Krystian Opowieści ulicy ogrodowej
8. 38. Tytko Jan Witraż
9. 39. Tytko Jan „i jeszcze najdalej”
10. 40. Mądrość Salomona
11. 45. Hannowa Anna Jakub Rotbaum. Świat zaginiony
12. 47. Oficjum i modlitwy dla członków świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych
13. 48. Stolarczyk Stanisław Hobby Jana Pawła II
14. 49. Nasze Chyliczki
15. 69. Tomasz z Akwinu Traktat o człowieku. Summa teologiczna.
16. 70. Styczeń Tadeusz W drodze do etyki. Wybór esejów z etyki i o etyce.
17. 71. Świeżawski Stefan Człowiek i tajemnica
18. 72. Półtawska Wanda „i boję się snów”
(Pamiętnik z obozu koncentracyjnego)
19. 73. Lefrank Alez o. SJ Być wolnym, aby służyć. Praktyka udzielania ćwiczeń ruchowych z kierownictwem indywidualnym
20. 74. Roztworowski Nik Wiersze
21. 75. O umocnienie rodziny
22. 77. Matka Boska Kozielska
23. 78. Frycz – Modrzewski Andrzej Rozważania o Bogu i człowieku
24. 79. Bro Bernard Potęga zła
25. 80. Żdżarski Jan Z orłem i krzyżem.
Duszpasterskie podróże Prymasa Polski
26. 81. Guitton Jean Dziennik 1952 – 1964
27. 82. Pierrard Pierre Historia Kościoła Katolickiego
28. 83. Zieliński Zygmunt Papiestwo i papierze dwóch ostatnich wieków
29. 84. Gilson Etienne Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich.
30. 85. Häring Bernhard W służbie człowieka. Teologia moralna a etyczne problemy medycyny
31. 86. Żywczyński Mieczysław Kościół i społeczeństwo pierwszych wieków.
32. 87. Aubert Jean – Marie Jak żyć po chrześcijańsku
33. 88. Delumeau Jean Reformy chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku. Narodziny i rozwój reformy protestanckiej.
34. 89. Filon Aleksandryjski Pisma. t. 1. O stworzeniu świata. Alegorie praw. O dekalogu. O cnotach
35. 90. Marcel Gabriel Dziennik metafizyczny
36. 91. Ricoeur Paul Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie.
37. 92. Ricoeur Paul Symbolika zła
38. 93. Życie i myśl. Światopogląd. Religia. Kultura.
39. 94. Mrowiec Franciszek
Kosicki Kazimierz
Mandziuk Józef Stawny Stanisław Księga jubileuszowa duszpasterstwa polskiego w Niemczech.
40. 95. Ziemia lubliniecka
41. 96. Informator Lubliniec
42. 115. Małe ojczyzny tradycja dla przyszłości.
43. 122. Szkice lublinieckie 2
44. 123. Szkice lublinieckie 3
45. 124. Szkice lublinieckie 4
46. 125. Huenefeld John Zarządzanie wydawnictwem w warunkach gospodarki wolnorynkowej.
47. 126. Tomaszewski Andrzej Leksykon pism drukarskich
48. 127. Górska Katarzyna W poszukiwaniu pojednania między Polakami i Niemcami w świetle działalności TES.
49. 128. Krussenotto Wolfram Rozważania o Eucharystii.
50. 133. Hagada Opowiadania o wyjściu Izraelitów z Egiptu na dwa pierwsze wieczory Święta Pesach
51. 135. Thesiga Josef Chrześcijańska Demokracja w XXI wieku
52. 166. Karmel. Kwartalnik poświęcony zagadnieniem duchowości. 4/98.
53. 188. Dygacz Adolf Śpiewnik pieśni lublinieckich.
54. 191. Kalendarz ekumeniczny 2000
55. 194. Warszawa bez barier. Przewodnik dla osób niepełnosprawnych mających problemy w poruszaniu się.
56. 200. Lech Kołodziejczyk Galeria „Pod – Nad”. Tarnowskie Góry
57. 207. Szkice lublinieckie 5/2000
58. 208. Kalendarz Ekumeniczny 2001. A kto jest moim bliźnim?
59. 211. Diecezjalny Śpiewnik Młodzieżowy.
60. 232. Henryk Rzysteczko Wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny w województwie śląskim.
61. 233. Agnieszka Magdziak Miszewska Świat po Kosowie.
62. 234. Agnieszka Magdziak Miszewska Rosja 2000. Koniec i początek epoki?
63. 238. Wojciech Pięciak Inne twarze pojednania.
64. 251. Krystian Józef Krzemiński Pora urodzaju staje się bliska.
65. 253. 10 lat nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku.
66. 254. Amelia i Tadeusz Szafrańscy Miłość krzyża się nie lęka.
67. 255. R. Geisler, A. Rosół, M. S. Szczepański Jurajska Agora
68. 259. Jerzy Wiesław Gogola OCD Światłosć w ciemności.
69. 261. Szkolny Informator Turystyczny. Wiosna – Lato 2003.
70. 264. List apostolski ROSARIUM VIRGINIS MAFRIAE Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
71. 269. Szkice Lublinieckie Nr 6
72. 290. Fikus Jan senior Lubliniec. Z dziejów miasta na Górnym Śląsku.
73. 291. Karmel. Seminaryjny periodyk duchowości karmelitańskiej. Nr 4/2005
74. 293. J.Szymczyszyn-Przybyła Jan Paweł II-Święty natychmiast
75. 301. Jan Paweł II-rok po odejściu
76. 302. E. Stefanowski Zaprawione mirrą
77. 303. Szkice Lublinieckie tom 7
78. 311. Szkice Lublinieckie tom 8
79. 312. Ks.M.Mróz Królewski trakt cierpienia
80. 324. M.Janik Zamek Lubliniecki
81. 331. Bp.J.Wieczorek Euntes docete omnes gentes
82. 344. D. Różycka Dzieciństwo na zesłaniu-strach przed powtórką
83. 350. Rocznik Wydz. Filozoficznego w Krakowie t. XII
84. 351. t. XIII
85. 352. t. XIV
86. 354. Folder L-c ukochane miasro E.Stein
87. 356. Rocznik Wydz. Filozof. WSEP w Krakowie t. XVI
88. 357. Album Kresy
89. 359. Czeslaw Ryszka Widziane z Senatu VII kadencji
90. 362. Tadeusz Luterek Prawda wiary
91. 363. Papieska Rada Żyć rokiem wiary
92. 364. Edward Przebieracz Dla jego bolesnej męki
93 . 365. Alice von Hildebrand Dusza lwa
94. 366. Jan Harasimowicz Encyklopedia Wrocławia
95. 368. Ewa K. Czaczkowska Kardynał Wyszyński.Biografia
96. 369. Olgierd Kniejski Szkice Lublinieckie 9
97. 370. Rafał Jaworski Miejsca współczulne strefy wdzięczności
98. 371. Szewach Weiss W dwóch światach
99. 372. Józef H. Bremer SJ Hiob
100. 374. Tadeusz Luterek Prawda wiary
101. 377. Robert Skrzypczak Osoba i pascha
102. 379. M. P. Grabolus, L. Tobor Częstochowska Droga Św. Jakuba. Przewodnik
103. 380. Zeszyty Naukowe C.B. Fenomen dobra 13/14
104. 381. Zeszyty Naukowe C.B. Fenomen wieczności 15
105. 385. Frassati Luciana Pier Giorgio Frassati
106. 394. Żadna religia nie jest samotną wyspą
107. 395. Ks. Janusz Gajda Polscy męczennicy za wiarę w okresie II wojny
108. 396. Maciej Janik. Teresa Janik Lubliniec i okolice, przewodnik krajoznawczy
109. 397. Idźcie i naśladujcie
110. 398. Jerzy Stranz Dialog w żywiole wyobraźni
111. 399. Udo Twonische Religie świata w dialogu
112. 400. Tadeusz Luterek Na obraz i podobieństwo, wiersze wybrane
113. 423. J.W. Gogola OCD Światłość w ciemności
114. 424. Myśli na każdy dzień 115. 425. Ks. Jerzy Popiełuszko Dobrego dnia
115. 426. Ks. A. Lewek Ks. Jerzy Popiełuszko. Symbol ofiar komunizmu
116. 427. Ks. A. Oleksik Lubsza, ks. Brzoza i….
117. 428. Waltraud Herbstrith Podróż w głąb
118. 429. Jan Sajewicz OMI Nasz Brat
119. 430. Misjonarze OMI w Lublińcu
120. 431. Świecki Zakon Karmelitanów Czy dla Pana Jezusa wypada się oszczędzać?
121. 433. Antonio A. Borelli Fatima
122. 434. Anton Sorg Ocarm Fatima
123. 435. Andre Frossard Portret Jana Pawła II
124. 436. Jan Paweł II Musicie od siebie wymagać
125. 437. Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Ecclesia in Europa
126. 438. Jan Paweł II Pokój tobie Polsko! Ojczyzno moja
127. 439. Ojciec Święty Benedykt XVI u progu pontyfikatu
128. 440. Benedykt XVI Encyklika Deus Caritas Est