Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Wydawnictwa dot. Unii Europejskiej

L.p. / Nr książki / Autor / Tytuł
L.p. Nr książki Autor Tytuł
1. 51. Czachór Zbigniew Słowniczek europejski
2. 52. Busem do Europy
3. 54. Co to jest Unia Europejska
4. 55. Ojcowie współczesnej Europy
5. 56. Polskie spotkania europejskie 1995 r.
6. 57. Przez edukację do Europy
7. 58. Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej
8. 59. Kultura i media 1
9. 60. Kultura i media 2
10. 61. Zagadnienia międzynarodowe 2
11. 62. Forum M.łoda Europa. Kultury europejskie.
12. 63. Martens Wilfried Dwie Europy
13. 64. Polskie w Europie
14. 65. Biała Księga Polska – Unia Europejska 22
15. 66. Biała Księga Polska – Unia Europejska 5
16. 105. Malosse Henri
Fontaine Pascal Słownik instytucji i terminów Unii Europejskiej
17. 106. Weidenfeld Werner
Wessels Wolfgang Europa od A do Z (wyd. II)
18. 107. Polskie Spotkania Europejskie 1996
19. 108. Przewodnik Polska (wyd. 5)
20. 116. Jagusiak Jan Polacy – Niemcy.
Polen – Deutsche.
21. 132. Polskie Spotkania Europejskie 1997.
Materiały z konferencji 9-11 maja 1997
22. 134. Abp Józef Życinski Europejska wspólnota duch. Zjednoczona Europa w nauczaniu Jana Pawła II.
23. 136. Almanach Polskich Pozarządowych Organizacji Proeuropejskich 1997
24. 147. Wahl Jűrgen Czym jest Europejska Partia Obywatelska i do czego zmierza
25. 153. Polskie spotkania europejskie. 1998 r.
Materiały z konferencji 8-10 maja 1998
26. 169. Konrad Adenauer – Niemiec i Europejczyk. Dokumentacja fotograficzna wystawy prezentowanej w Polsce w latach 1992 – 1993
27. 170. Wahl Jürgen Robert Schuman. Ojciec Europy.
28. 185. Almanach polskich pozarządowych organizacji proeuropejskich 1998 – 1999.
29. 186. VI Polskie Spotkania Europejskie 1999. Materiały z konferencji 7-9 maja 1999 r.
30. 189. Integracja europejska jako wyzwanie.
31. 192. Negocjacje członkowskie. Polska na drodze do Unii Europejskiej.
32. 196. Drogi do Unii Europejskiej.
33. 201. Zbigniew Borowik Poszanowanie tożsamości narodów u podstaw jedności.
34. 202. Schoutheete Philippe de Europa dla wszystkich. Dziesięć szkiców o konstrukcji europejskiej.
35. 204. Marek A. Cichocki Polska – Niemcy 2000. Deutschland – Polen 2000.
36. 205. Elżbieta Skotnicka-Iliaszewicz Unia Europejska jako wyzwanie dla Polski XXI wieku.
37. 206. Przebieg negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Najważniejsze działania dostosowawcze. Stan na 1 stycznia 2000r.
38. 213. Przebieg negocjacji o członkowstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Stan na 1 września 2000 r.
39. 222. Kultura i tożsamość europejska. Duchowy fundament integracji naszego kontynentu.
40. 223. Witold M. Orłowski Przeciw stereotypom. Rozszerzenie Unii Europejskiej o Polskę.
41. 239. Unia bez tajemnic. Wczoraj. Dziś. Jutro.
42. 240. Pascal Fontaine Nowa idea dla Europy. Deklaracja Schumana – 1950-2000.
43. 241. Pascal Fontaine 10 lekcji o Europie.
44. 242. Co myślą o sobie Europejczycy? W świetle badań opinii publicznej.
45. 277. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie 29 października 2004 r.
46. 278. Polska w Unii Europejskiej.
47. 279. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. CD.
48. 280. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst ujednolicony.
49. 281. Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej podpisany 16 kwietnia 2003r.
50. 282. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. (Tekst skonsolidowany).
Traktat o Unii Europejskiej. (Tekst skonsolidowany).
51. 283. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
52. 284. Przewodnik po źródłach informacji o dokumentach Unii Europejskiej. Vademecum – źródła informacji o Unii Europejskiej. CD.
53. 285. Współpraca na rzecz rozwoju a rozszerzenie UE. Polityka Rozwoju Unii Europejskiej.
54. 286. Katarzyna Cuadrat-Grzybowska Monitor Integracji Europejskiej Nr 66.
Nowe prawo o cudzoziemcach.
55. 287. Michał Kulesza, Katarzyna Galus, Mikołaj Tułowiecki Prawo Unii Europejskiej na co dzien.
1. Samorząd w Unii Europejskiej. Harmonizacja prawa polskiego w zakresie przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.
56. 288. Członkostwo Polski w Unii Europejskie – na jakich zasadach?
57. 289. Prawo Unii Europejskiej na co dzień 2. Przedsiębiorca w Unii Europejskiej.

58.332. D.Kurczab,G.Żuk Polacy i Niemcy w Europie

59.373. Andreas Lewaty Intelektualne wizje i rewizje w dziejach stosunków polsko-niemieckich