Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Konkursy

WYKAZ KONKURSÓW ph. „LUBLINIEC – UKOCHANE

MIASTO EDYTY STEIN” organizowanych przez lub

przy współpracy TES o/Lubliniec.

1992r. – konkurs literacki- 1 miejsce – Anna Wlazły- Lubliniec -Rozmowa o Edycie Stein

2 miejsce –1. Krystian Krzemiński – Tarnowskie Góry -Edyta Stein

2. Jan Tytko – Tarnowskie Góry- Droga do Sodomii

3 miejsce – Eaward Przebieracz – Gliwice – 5 wierszy pamięci Edyty Stein– konkurs plastyczny –

1994r. – konkurs fotograficzny – 1 miejsce w kategorii jednego zdjęcia – Edward Woszek – Pejzaż

Lublińca z wieźą ( Farskie łąki)

1 miejsce w kategorii reportażu – Marian Prandzioch – Barwny

Lubliniec – szary Lubliniec

2 miejsce w kategorii reportażu – Jakub Prauzner – Zamek wczoraj i dziś

3 miejsce w kategorii reportażu – Tomasz Pytlik – Krajobrazy Lublińca – nad dachami

1995r. – konkurs na exlibris –

1997r. – konkurs literacki –

2001r. – konkurs literacki –

– konkurs plastyczny – 1 miejsce w kategorii Nasze miasto – Monika Małeska

2 miejsce w kategorii Nasze miasto – Izabela Ligus

3 miejsce w kategorii Nasze miasto – Elżbieta Ziembicka

1 miejsce w kategorii Nasza Patronka – Marta Kapica

2 miejsce w kategorii Nasza Patronka – Natalia Leśniowska

3 miejsce w kategorii Nasza Patronka – Beata Pawełczyk

-konkurs fotograficzny-1 miejsce – Marian Prandzioch

2 miejsce – Leon Tobor

3 miejsce – Maria Widera

2005r. – konkurs plastyczny – I gr. wiekowa
I miejsce -1. Sebastian Świerc

2. Jadwiga Kubińska

II miejsce -1. Agata Wróbel

2.Gabriela Kowol

III miejsce – 1. Magdalena Graca

2. Karolina Mańka

II gr. wiekowa – I miejsce – 1. Agnieszka Wołołowczyk

2. Wojciech Pyrkosz

II miejsce – 1. Simona Hanzel

2. Damian Honisz

III miejsce – 1. Agata Słodczyk

2. Piotr Imiołczyk

III gr .wiekowa- I miejsce – Żaneta Parkitna

II miejsce – Przemysław Pawelski

III miejsce – 1. Anna Bedlechowicz

2. Katarzyna Ibrom

– konkurs literacki – wyróżnienia 1. Grzegorz Szczygieł

2. Karolina Plaskota

3. Erazm Stefanowski

2006r. – konkurs literacki kategoria I – miejsce 3. Piotr Imiołczyk

kategoria II – miejsce 1. Grzegorz Szczygieł

kategoria III- miejsce 1. Erazm Stefanowski

– konkurs plastyczny – kategoria I – miejsce I – 1. Alicja Duda

2. Natalia Drab

miejsce II – Anna Przyłas

miejsce III – Jadwiga Kubińska

kategoria II – miejsce I – Agnieszka Zyśko

miejsce II – Maria Strzelczyk

miejsce III – Zuzanna Graca

kategoria III – miejsce I – Dagmara Zozgórnik

miejsce II – Karolina Plaskota

kategoria IV -miejsce I – Anna Arendarska

miejsce II – Aleksandra Mirek

2007r. – konkurs literacki

– konkurs plastyczny –

2008r. – konkurs wiedzowy kategoria szk.podst. – 1 miejsce – Paulina Grobelny

– 2 miejsce – Patrycja Wąsi k 

– 3 miejsce – Wiktoria Benk

gimn. – 1 miejsce – Magdalena Jagusiak

– 2 miejsce – Joanna Kuboś

– 3 miejsce – Monika Kaczmarczyk

licea – 1 miejsce- Patrycja Duda

2miejsce Agata Szwed

– 3 miejsce Patryk Osadnik

konkurs literacki I kategoria – 1 miejsce -Aleksandra Augustyn

– 2 miejsce – Żanetta Kalamorz

– 3 miejsce – Joanna Kuboś

II kategoria – 1 miejsce – Karolina Szczęsna

– 2 miejsce – Monika Mańka

– 3 miejsce – Agnieszka Brewka

III kategoria – wyróżnienie- Beata Paruzel

– konkurs plastyczny – kategoria przedszkole – 1 miejsce – Anna Wróbel

2 miejsce – 1. Paweł Janik

2. Patrycja Hubner

3 miejsce –1. Agnieszka Paruzel

2. Kacper Bącławek

– kategoria szk. podst. – 1 miejsce – Gabriela Kowol

– 2 miejsce – Edyta Kopyto

– 3miejsce –1. Patryk Kubica

2. Andżelika Modrzewska

– kategoria gimnazjum – 1 miejsce – 1. Agnieszka Matusek

2. Monika Szreter

2 miejsce – 1. Monika Olejniczak

2. praca zbiorowa uczniów ZSS nr2

3 miejsce – 1. Diana Famula

2. Adrian Ristau

– kategoria szk. ponadgimnazjalne – 1 miejsce Monika Król

– konkurs fotograficzny – 1 miejsce w kategorii dorośli – Leon Tobor

– 2 miejsce w kategorii dorośli – Dawid Wawrzyńczyk

– 1 miejsce w kategorii szkół ponadgimn. – Damian Sztekler

– 2 miejsce w kategorii szkół ponadgimn. – Joanna Kuboś

– 3 miejsce w kategorii szkół ponadgimn. – Joanna Kukowka

– 1 miejsce w kategorii gimnazjum – Paweł Klimont

– 2 miejsce w kategorii gimnazjum – Natalia Szymańska

– 3 miejsce w kategorii gimnazjum – Karolina Matysek

– 1 miejsce w kategorii szk. podst. -Wiktoria Ploska

– 2 miejsce w kategorii szk. podst. -Agata Szelong

– 3 miejsce w kategorii szk. podst. – Wiktoria Benk

W roku 2017 dla upamiętnenia 75. rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty i Róży

Stein zorganizowano konkurs ph. „Idźcie i naśladujcie”.