Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe

Lp. / Numer bibl. / Autor / Tytuł

1. 98. Ciesielski Marek Problem ofiary ekspiacyjnej Edyty Stein w świetle ofiar Starego i Nowego Przymierza.
(praca magisterska)
2. 99. Pinocy Justyna Działalność pedagogiczna Edyty Stein na Jej drodze do świętości.
(praca seminaryjna)
3. 100. Jonik Aleksandra Losy rodzin żydowskich Courantów i Steinów związanych z Lublińcem ze szczególnym uwzględnieniem postaci Edyty Stein.
(praca konkursowa)
4. 101. Mzyk Lilianna Edith Stein Leben und Glaute
(praca licencjacka)
5. 145. Pyka Ewa Towarzystwo im. Edyty Stein – Centrum Pojednania o/ Lubliniec – zarys monograficzny. Praca dyplomowa. Opole 1998
6. 160. Dłubała Agnieszka Polacy i Niemcy. Kontakty międzynarodowe – stosunki międzykulturowe.
(praca konkursowa)
7. 168. Szkolne prace konkursowe o Św. Edycie Stein napisane pod kierunkiem Stefanii König
8. 180. Mzyk Liliana Heilige Edith Stein (referat)
9. 181. Mzyk Liliana Edith Stein und Lublinitz
(praca magisterska)
10. 215. Joanna Cytrycka, Karolina Ceglarek „Tu lubi mi się być” – wywiad z członkinią Zarządu TES o/Lubliniec Panią Maria Krupską na temat Edyty Stein.
11. 246. Beata Borys Edyta Stein i Jej pedagogika.
12. 269. Michał Widera Rozwój osadnictwa w Lublińcu na przestrzeni dziejów.

13. 306. Lubliniec-śladami Św. Edyty Stein

14. 308. J.Brodziak,J. Monkos Scenariusz zajęć przedszkolnych pt. Syrena

15. 309. J.Brodziak,J Monkos Scenariusz zajęć przedszkolnych pt. Historia Lublińca
16. 342. A.Jaźwińska Propozycja ćwiczeń do biografii Św. Edyty Stein

17. 361. J. Zakrzewska Praca licencjacka:Działalność pedagogiczna E. Stein