Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Życiorys Edyty Stein

12.X.1891 Narodziny we Wrocławiu
12.X.1897 – 3.III.1911 Nauka w Liceum im. Wiktorii we Wrocławiu; pobyty w czasie wakacji u rodziny w Lublińcu
IV.1911 – II.1913 Studia na Śląskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu
IV.1913 – II.1915 Studia na Uniwersytecie w Getyndze pod kierunkiem Edmunda Husserla i Adolfa Reinacha
7.IV – 1.IX.1915 Służba sanitarna w szpitalu na Morawach
I – IX.1916 Praca nauczycielska w Gimnazjum i Liceum im. Wiktorii we Wrocławiu
3.VIII.1916 Obrona pracy doktorskiej „O zagadnieniu wczucia”
X.1916 – XII.1917 Asystentura u Edmunda Husserla we Fryburgu
16.XI.1917 Śmierć Adolfa Reinacha
24.XII.1917 Rozstanie z Romanem Ingardenem; prowadzenie z nim wieloletniej korespondencji
31.XII.1917 Pogrzeb Adolfa Reinacha w Getyndze
I.1918 Rezygnacja z asystentury u Edmunda Husserla
1919 Bezskuteczne starania o prawo habilitacji
VI – VII.1921 Dojrzewanie decyzji o przejściu na katolicyzm podczas pobytu u Hedwig Conrad-Martius w Bergzabern
1.I.1922 Chrzest św. i I Komunia św. w kościele św. Marcina w Bergzabern; przyjęcie imion: Teresia Hedwig
IV.1923 – II.1931 Rezygnacja z uprawiania filozofii. Praca nauczycielska w seminarium nauczycielskim i liceum ss. Dominikanek w Spirze. Po dwóch latach stopniowy powrót do pracy naukowej
1929 – 1932 Wykłady, udział w zjazdach i konferencjach na terenie Niemiec, w Austrii, Czechosłowacji, Francji, Szwajcarii
1931 Samodzielna praca naukowa: przekład „Badań dotyczących zagadnienia prawdy” św. Tomasza z Akwinu oraz własne dzieło „Akt i możność”. Bezskuteczne starania o habilitację
IV.1932 – IV.1933 Docentura w Niemieckim Instytucie Pedagogiki Naukowej w Muenster
20.IV.1933 Zwolnienie z pracy po dojściu nazistów do władzy i zakaz wszelkiej działalności publicznej. Możliwość zrealizowania żywionego od wielu lat zamiaru wstąpienia do zakonu ss. Karmelitanek bosych
14.X.1933 Wstąpienie do zakonu ss. Karmelitanek bosych w Kolonii-Lindenthal
15.IV.1934 Pierwsze śluby zakonne, przyjęcie imienia s. Teresa Benedykta od Krzyża
21.IV.1938 Śluby wieczyste
1.I.1939 Emigracja spowodowana prześladowaniami antyżydowskimi w Niemczech, przybycie do klasztoru ss. Karmelitanek bosych w Echt na północy Holandii
VI.1941 – 2.VIII.1942 Praca nad „Wiedzą krzyża” – studium o św. Janie od Krzyża, przerwana aresztowaniem. Niedokończone dzieło zostało wydane po raz pierwszy w 1950 r, Polski przekład s. Immakulaty J. Adamskiej OCD ukazał się w 1977 r.
2 – 7.VIII 1942 Aresztowanie, zesłanie do obozu Westerbork i deportacja wraz ze swoją starszą siostrą Różą w jednym z wielu transportów Żydów holenderskich do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau
9.VIII.1942 Śmierć w komorze gazowej
1.V.1987 Beatyfikacja w Kolonii w czasie pobytu Jana Pawła II w Republice Federalnej Niemiec
IX.1988 Pierwsza pielgrzymka kobiet niemieckich śladami Edyty Stein; pobyt pielgrzymów w Lublińcu i zwiedzenie wystawy upamiętniającej związki błogosławionej z naszym miastem w Domu Courantów, jej dziadków; pierwsza tablica upamiętniająca
27.VI.1991 Powstanie Towarzystwa im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu
12.X.1991 Otwarcie w Domu Courantów w Lublińcu stałej wystawy „Pro memoria Edith Stein”
8.XII.1991 Konsekracja kościoła pw. bł. s. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Lublińcu – Steblowie
20-28.VIII 1993 Pierwsza polska pielgrzymka śladami Edyty Stein do Niemiec i Holandii zorganizowana przez TES o/Lubliniec
29.VI.1995 Wizyta w Domu Courantów Susanne Batzdorf (USA) – siostrzenicy Edyty Stein
16.X.1995 Wizyta w Domu Courantów Gerharda Holti (Szwajcaria) – kuzyna Edyty Stein
19.X.1995 Otwarcie w Domu Courantów Centrum Pojednania w Lublińcu
II.1996 Rozpoczęcie działalności Wydawnictwa Edyty Stein WEST przy lublinieckim Oddziale TES
1.V.1997 10. Rocznica beatyfikacji s. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein; wystawa podsumowująca 5 lat działalności TES o/Lubliniec przygotowana z okazji 725 rocznicy założenia miasta
11.X.1998 Kanonizacja w Rzymie przez Jana Pawła II z udziałem pielgrzymów z Lublińca