Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Życzenia

Wielkanoc 2023

PT Członkowie i Sympatycy lublinieckiego oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein!

Czas tzw. pandemii spowodował, że szereg przedsięwzięć uległ zakłóceniom, a zwłaszcza spowodował, iż nie doszło do realizacji comiesięcznych spotkań, na których nie tylko omawiano by co jeszcze możemy zrobić ale przede wszystkim podtrzymywano by wzajemne relacje pomiędzy nami. W efekcie osłabły więzi społeczne, a i te tzw. media nie zawsze ułatwiały dalszy rozwój relacji miedzyludzkich zasypywane informacjami podkreśląjącymi grozę sytuacji oraz obnażając jak wiele niczym nie uzasadnionej wzajemnej złości i złośliwości może wśród użytkowników tychże mediów się kryć i rozwijać.

Zbliżający się czas świąteczny – Zmartwychwstania Pańskiego (sic!), czas wiosennego budzenia się natury do życia, przesunięcie akcentów zainteresowania sie głównego nurtu mediów ze spraw pandemii na kwestie niesprawiedliwej i okrutnej wojny tuż za naszymi granicami przynagla !  Udało mi się w miarę opanować obsługę naszej witryny, dzięki uprzejmości p. Ewy L.; korzystam więc z okazji i przesyłam wszystkim naszym Członkom i Sympatykom  życzenia świateczne – wiele nadziei na pozytywny rozwój wydarzeń na świecie, a zwłaszcza w Europie, gdzie zarzewie wojny już istnieje; niechaj Zmartwychwstały Chrystus będzie dla wszystkich wzorem do naśladowania i niosącym nadzieję wbrew beznadziei wszechrozlewającej się; niechaj wzorem będzie nasza Święta Patronka w poszukiwaniu prawdy, wytrwałości i bezkompromisowości; niechaj każdy z nas w sobie znajdzie wiele siły do przezwyciężania trrudności życiowych, chorób i odkryje radość jaką niesie samo życie!

Alleluja i … do przodu!

Wielkanoc AD 2023