Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Prawa autorskie

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przepisy obu ustaw – zarówno ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – stosować kumulatywnie.