Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Kalendarium

Opracowano na podstawie posiadanych materiałów oraz dostarczonych
przez Marię Krupską, Marię Widera, Ewę Bal i Sylwina H. Bechcickiego.
Lubliniec, styczeń-kwiecień 2007r.

 Styczeń

2Ogłoszenie regulaminu konkursu plastycznego i literackiego pod hasłem “Lubliniec – Ukochane miasto Św. Edyty Stein”.
7 Praca nad kalendarium za rok 2005.
15 Ks. Leonard Pająk, proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu, pierwszy budowniczy kościoła w Lublińcu Steblowie, wielki admirator i popularyzator postaci św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, członek honorowy lublinieckiego oddziału TES, odszedł do Domu Pana.
17 Eksportacja śp. Ks. Leonarda Pająka do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu.
18 Pogrzeb śp. Ks. Leonarda Pająka; Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bp. Jana Wieczorka, ordynariusza gliwickiego; wśród licznych celebransów byli ks. J. Pająk, brat zmarłego i ks. Antoni Zając, proboszcz „u św. Edyty” w Lublińcu Steblowie. W pogrzebie udział wzięła delegacja TES w składzie: Sylwin H. Bechcicki, Leon Tobor, Józef Gajdas i Maria Widera.
19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na Steblowie, Msza św. – ks. Antoni Zając, czytania liturgiczne – Sylwin H. Bechcicki i modlitwy o jedność chrześcijan – Maria Widera. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło 25 osób. Spotkanie zostało przygotowane przez: W. i K. Bromerów, R. Grześkowiak, A. Włodarz i M. Widera.
23 Nowym proboszczem parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu został mianowany, pochodzący z Koszęcina, ks. Bronisław Jakubiszyn.
27 W Oświęcimiu uroczystości 61 rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz – pierwszy raz obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście.

Luty

7 We wrocławskiej siedzibie TES odbyło się spotkanie z ks. Abp. Marianem Gołębiewskim, niestety z Lublińca nikt nie dotarł.
9 Liliana Mzyk przygotowała nową wersję ścieżki regionalnej śladami Edyty Stein po Lublińcu, redakcji i korekty podjął się prezes.
– Kazimierz Bromer przygotował regulamin nadawania trzystopniowej odznaki turystycznej PTTK Ziemi Lublinieckiej, wśród wymagań jest konieczna znajomość postaci św. Edyty Stein i jej związków z Lublińcem, redakcyjnie regulamin opracował Sylwin H. Bechcicki.
13 Prezes skierował do ks. Bp. Jana Wieczorka pismo z prośbą objęcia patronatu nad obchodami 15-lecia TES w Lublińcu.
14 Liliana Mzyk przeprowadziła warsztaty regionalne dla 15 uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Nie-słyszących i Słabosłyszących w Lublińcu oraz dla 8 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu (zajęcia integracyjne).
15 Konsultacje prezesa z Lilianą Mzyk w związku z pracami nad ścieżką regionalną śladami Edyty Stein po Lublińcu.
16 W lublinieckim Miejskim Domu Kultury odbyła się premiera filmu „Godność” autorstwa uczniów Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu; konsultantem filmu był prezes.
– Spotkanie członków i sympatyków TES (14 osób) w lokalu Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu. Wykład Aleksandry Włodarz p.t. “Św. Cyryl i Św. Metody”; w ten sposób zainaugurowano cykl wykładów o św. Patronach..
22 Uroczyste objęcie urzędu proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu przez ks. Bronisława Jakubiszyna; życzenia w imieniu TES przekazała delegacja w składzie: Irena Kramarczyk, Sylwin H. Bechcicki i Kazimierz Bromer.

Marzec

2 W Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu odbył się finał regionalny V Konkursu Biblijnego; prezes oprowadzał uczestników konkursu (ok. 30) po muzeum.
– Rozmowy prezesa z ks. Antonim Zającem i dyr. Dariuszem Przyłasem o patronacie św. Edyty Stein nad miastem Lublińcem i Ziemią Lubliniecką.
3 Spotkanie prezesa TES w Lublińcu z redaktorem Bartłomiejem Romankiem z Dziennika Zachodniego.
4 Prezes uczestniczył we Mszy św. wspólnotowej „Caritas” w Częstochowie na zaproszenie częstochowskiego oddziału Civitas Christiana.
9 Dla 17 uczniów SP Nr 1 w Lublińcu L. Mzyk przeprowadziła warsztaty regionalne „Edyta Stein – patronką Lublińca”.
– W lokalu częstochowskiego oddziału Civitas Christiana odbyło się spotkanie z Arturem Warzochą, I vice wojewodą śląskim; wśród zaproszonych (ok. 35) byli Sylwin H. Bechcicki i Krzysztof Myrcik z lublinieckiego oddziału TES.
– Zmarła Jadwiga Liszkowska (l. 76), członek lublinieckiego oddziału TES.
10 Dzisiejszy Dziennik Zachodni w dodatku lublinieckim (s.5) zamieścił krótki tekst o prezesie.
11 Pogrzeb śp. Jadwigi Liszkowskiej – członkini TES o/L-c; licznie uczestniczyli lublinieccy „steinowcy”, m.in. prezes, Maria Krupska, Maria Widera, Agnieszka Kalus, Elżbieta Kalus, Irena Gajda, Michał Wł. Sznapka, Kazimierz Bromer i in.; na grobie złożono wiązankę od członków i sympatyków TES.
14 Prezes uczestniczył w spotkaniu z posłem Ligi Polskich Rodzin, było ok. 20 osób.
15 Muzeum zwiedziło 20 słuchaczy Policealnego Studium Turystyki z Tarnowskich Gór, których oprowadzał S. Bechcicki.
– Spotkanie prezesa z pp. Szatoń i Lubos z Tarnowskich Gór w sprawie wystawienia w Lublińcu sztuki o św. Edycie Stein, zwiedzono m.in. Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein KSW, kościół św. Mikołaja i cmentarz żydowski w Lublińcu.
– Telefoniczna rozmowa prezesa z ks. Koniecznym z kurii gliwickiej – ks. Bp. Jan Wieczorek zgodził się przyjechać na obchody 15-lecia TES w Lublińcu.
16 Spotkanie członków i sympatyków TES (9 osób); wykład Kazimierza Bromera p.t.: „Św. Benedykt z Nursji”.
– Prezes wraz z Michałem Wł. Sznapką udali się do Urzędu Miasta celem poznania planu zagospodarowania przestrzennego miasta i wpisania opinii ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca związane z Edytą Stein.
– Ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma „Tygodnik Powiatowy. Teraz Lubliniec”, wydawcą i redaktorem naczelnym jest Marek Liberacki, który zwrócił się do prezesa i Michała Wł. Sznapki w sprawie współpracy.
28 Spotkanie prezesa i Marii Krupskiej z p. Józefą Szymczyszyn-Przybyłową, autorką poematu o Janie Pawle II, w sprawie wydania go przez WEST.

Kwiecień

1 W klasztorze SS. Zmartwychwstanek (Cz-wa, III Al. NMP) Msza św. i spotkanie wspólnotowe zorganizowane przez częstochowski oddział Civitas Christiana; obecnych ok. 50 osób, wśród zaproszonych Sylwin H. Bechcicki, Andrzej Kramarczyk i Krzysztof Myrcik z lublinieckiego oddziału TES; był także sen. Jarosław Lasecki, którego prezes zaprosił do odwiedzenia Lublińca.
2 Godz. 2137 – I rocznica śmierci Sługi Bożego Papieża JANA PAWŁA II.
7 Dziennik Zachodni 14(419) 2006 na s.2 dodatku lublinieckiego zamieścił karykaturę prezesa autorstwa artysty T. Vardikyana.
18 Rozmowa prezesa z Lilianą Mzyk nt. ścieżki regionalnej.
20 W Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu odbyło się posiedzenie jury konkursu plastycznego i literackiego poświęconego postaci św. Edyty Stein.
– W auli Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu: „Lubliniec – ukochane miasto Edyty Stein”, obecnych ok. 60 osób. M. Krupska zaprosiła uczestników konkursu do zwiedzenia Muzeum. Z zaproszenia skorzystało 20 uczestników.
– Zebranie członków i sympatyków TES (22 osób). Podsumowanie konkursu plastycznego i literackiego – wręczenie nagród laureatom. Omówienie spraw związanych z obchodami 15 – lecia TES o/Lubliniec.
– Telefoniczna rozmowa prezesa z p. Erazmem Stefanowskim z Augustowa, jednym z laureatów konkursu literackiego.
22 W Domu Katolickim przy parafii św. Mikołaja w Lublińcu wystawiono monodram „Kamień – Rzecz o Edycie Stein” z udziałem p. Lubos-Święc z Tarnowskich Gór; wśród widzów liczni członkowie i sympatycy TES.
– Uczestnicy XXI Górnośląskiego Sympozjum Krajoznawczego PTTK w liczbie 45 osób odwiedzili muzeum. Informacji udzielał K. Bromer.

Maj

1 Dziś przypada 19 rocznica beatyfikacji naszej Patronki.
2 Prezes uczestniczył w katedrze częstochowskiej w ostatnim pożegnaniu śp. Józefa Wypycha, redaktora i fotografa, członka częstochowskiego oddziału Civitas Christiana; obecnych ok. 200 osób, koncelebrze przewodniczył ks. Inf. Ireneusz Skubiś, red. nacz. Tygodnika „Niedziela”.
4 Goście ze Szkoły Św. Św. Cyryla i Metodego ze Starej Lubovni na Słowacji zwiedzili muzeum. Gości (8 osób) oprowadzał D. Przyłas.
– Pan Hugon Piskoń w imieniu członków chóru działającego od 60 lat przy parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu zwrócił się do prezesa TES w Lublińcu z prośbą o wpis do Księgi Jubileuszowej Chóru; prezes w imieniu członków i sympatyków TES wpisał stosowne życzenia.
6 Uczestnicy VI Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjum (17 osób) zostali przez M. Banduch oprowadzeni po muzeum.
9 Z wizytą u prezesa przybył p. Marian Filipiak wraz z p. Anną Oszek, pełnomocnikiem właściciela domu przy ulicy A. Mickiewicza 31, niegdyś własności Salomona Couranta, dziadka Edyty Stein, w sprawie omówienia ewentualnego wykorzystania tego domu dla potrzeb TES.
11 Uczniów kl. II i V Szkoły Podstawowej im. 74 GPP z Sadowa k/Lublińca (40) oprowadzał po muzeum S. Bechcicki.
14 D. Przyłas zaprosił i oprowadził po muzeum rodziców i dzieci przystępujące do I Komunii Św. z ZS KSW im. Św. E. Stein w Lublińcu (60 osób).
16 Rozmowy prezesa z Lilianą Mzyk na temat ścieżki regionalnej i sfinalizowania procedur nad wprowadzeniem innowacji pedagogicznej pt. „Lubliniec – śladami św. Edyty Stein i bł. Józefa Cebuli OMI” jej autorstwa.
18 Zebranie członków i sympatyków TES o/L-c (15 osób). Wykład Marii Krupskiej pt. “Św. Edyta Stein”. Omówienie spraw związanych z obchodami 15 lecia TES o/L-c.
28 Odbywający pielgrzymkę do Polski papież Benedykt XVI w trakcie wizyty w KL Auschwitz-Birkenau w swoim przemówieniu wspomniał także o św. Teresie Benedykcie od Krzyża – Edycie Stein, naszej Patronce.
29 Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Lompy w Lublińcu obchodziła 60-lecie swego istnienia, wśród zaproszonych gości (ok. 35 osób) m.in. pisarz Andrzej Kalinin, prof. St. Wróbel, delegacja TES w składzie: Maria Krupska, Sylwin H. Bechcicki i Michał Wł. Sznapka.

Czerwiec

2 Spotkanie u prezesa na temat powstania filmu „Śladami Edyty Stein”, obecni byli Leon Tobor – członek TES oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu Piotr S. Prauzner-Bechcicki i Bartek Suchorski.
– Nasz oddział TES ma swoja stronę internetową www.tes-lubliniec.prv.pl opracowaną przez Ewę Bal i p. Roberta Lesika, korzystając z gościnności serwera Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu.
4 Jubileusz 70-lecia kapłaństwa o. Alfreda Rozynka OMI i 60-lecia kapłaństwa o. Jana Opieli OMI w kościele św. Stanisława Kostki w Lublińcu; życzenia jubilatom od członków i sympatyków TES przekazał prezes.
6 Rozmowy prezesa z Marią Krupską – skarbnikiem lublinieckiego oddziału TES na temat przygotowań do obchodów jubileuszu 15-lecia oddziału.
7 Sylwin H. Bechcicki oprowadzał po muzeum grupę (12 osób).
8 Prezes przygotował artykuł do pisma parafialnego na Steblowie „Prawda i Krzyż” n.t. jubileuszu TES.
9 Walne zebranie członków TES we Wrocławiu (obecnych 22 osoby); z Lublińca przybyła delegacja w składzie: Sylwin H. Bechcicki, Krzysztof Myrcik i Michał Wł. Sznapka, kierowca sympatyk TES – Henryk Goj; prezes Sylwin H. Bechcicki został poproszony o prowadzenie obrad; w trakcie wyborów do Komisji Rewizyjnej wybrano Michała Wł. Sznapkę, a do Sądu Koleżeńskiego Krzysztofa Myrcika.
12 Prezes przygotował modlitwę wiernych na uroczystą Mszę św. jubileuszową towarzystwa oraz list do ks. Bp. Jana Wieczorka.
13 W auli Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu odbył się przedpremierowy pokaz filmu o Edycie Stein autorstwa Leona Tobora i uczniów Piotra S. Prauzner-Bechcickiego i Bartka Suchorskiego.
– Prezes przygotował plastelinowy model medalu poświęconego Edycie Stein (4x5cm).
14 Ostatnie rozmowy prezesa z dyr. D. Przyłasem i ks. A. Zającem na temat przygotowań do jubileuszu 15-lecia TES w Lublińcu.
16 Ostatnie prace przygotowawcze w auli Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu do obchodów jubileuszu 15-lecia TES.
– Uroczyste rozpoczęcie obchodów 15 lecia TES o/L-c pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego Joachima Smyły. Fotografie Msza św. jubileuszowa w kościele p.w. św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Lublińcu Steblowie; pod nieobecność chorego ks. Bp. Jana Wieczorka celebrował ks. Bp. Gerard Kusz, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej,
w intencji żywych i zmarłych członków oraz sympatyków TES o/L-c. Po Mszy św. spotkanie z ks. Bp. Gerardem Kuszem w salce parafialnej, obecnych było 36 osób, wśród nich sen. Czesław Ryszka i burmistrz Lublińca Józef Kazik, który przekazał TES okolicznościową plakietę.
17 Konferencja z okazji 15 lecia TES o/L-c w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu; obecnych było ok. 50 osób. Scenariusz konferencji opracowała vice prezes Ewa Bal. W trakcie jubileuszowej konferencji wygłoszono okazjonalne referaty: wykład o początku kultu Świętej w Lublińcu i historii lublinieckiego oddziału TES wygłosiła Maria Krupska; wykład o związkach Edyty Stein z Lublińcem – Sylwin H. Bechcicki; wykład o religijności w żydowskiej rodzinie Courantów – Agata Rybińska, członek TES we Wrocławiu.
W przerwach między wykładami zebrani obejrzeli zrealizowany przez L. Tobora oraz uczniów Liceum im. Św. E. Stein KSW w Lublińcu B. Suchorskiego i P. Prauzner -Bechcickiego film p. t. “Śladami Edyty” oraz przygotowaną przez Ewę Bal i Roberta Lesika stronę internetową TES o/L-c: www.tes-lubliniec.prv.pl.
Po przerwie na kawę, zaproszeni goście zwiedzili muzeum, wystawę okolicznościową oraz uczestniczyli w koncercie zespołu “Siewcy Lednicy” występującego na zaproszenie Burmistrza Miasta Józefa Kazika w ramach obchodów Dni Lublińca. Starosta lubliniecki Joachim Smyła przekazał naszemu oddziałowi TES urządzenie wielofunkcyjne HP PSC 1510.
Po koncercie K. Bromer oprowadził po Lublińcu zamiejscowych gości.
19 Do muzeum zawitała 41 osobowa grupa pielgrzymów Kath. Kirchengemeinde Hl. Edith Stein z Münster. Pielgrzymów oprowadzali K. Bromer i S. Bechcicki, następnie prezes udał się wraz z pielgrzymami do Częstochowy, na Jasną Górę.
22 Telefonicznie przekazano prezesowi informację o przyjeździe 24 bm. pielgrzymki z Katowic.
23 Rozmowy prezesa z dyrektorem szkoły na temat możliwości zwiedzania muzeum w czasie wakacji.
– Rozpoczął się remont zamku lublinieckiego; rozmawiano z właścicielem na temat ewentualnego wyeksponowania postaci św. Edyty Stein i jej związków z Lublińcem w wyremontowanym obiekcie.
24 Wizyta czteroosobowej grupy z parafii p. w. WNMP w Katowicach. Gości oprowadzał D. Przyłas.

Lipiec

2 W kościele św. Stanisława Kostki w Lublińcu odbył się jubileusz 25-lecia kapłaństwa o. Piotra Kolocha, misjonarza w Czechach, kazanie głosił o. Andrzej Madej OMI poeta i misjonarz w Turkmenistanie, a w koncelebrze byli o. Piotr Pisarek OMI z misji w Norwegii i o. Marian Więckowski OMI z Lublińca; życzenia w imieniu członków i sympatyków TES przekazał Sylwin H. Bechcicki.
4 W muzeum kilkuosobowa wizyta Karmelitów z Czernej i Krakowa, oprowadzał dyr. Dariusz Przyłas.
– Telefoniczna rozmowa prezesa z p. Anną Oszek w sprawie ewentualnego wykorzystania dla potrzeb TES budynku ul. A. Mickiewicza 31 w Lublińcu.
6 Telefoniczna rozmowa prezesa z p. Erazmem Stefanowskim, dwukrotnym laureatem konkursów literackich TES w sprawie przekazania do biblioteczki TES tomiku wierszy.

Sierpień

1 S. Bechcicki oprowadzał po muzeum grupę 26 ministrantów z Gliwic i Bytomia przybyłych pod opieką ks. M. Królika, zaś D. Przyłas dwu osobową grupę turystów z Katowic.
9 W kościele OO.Oblatów Msza św. wotywna, wspomnienie św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein; złożenie kwiatów pod tablicą. Odpust parafialny w kościele na Steblowie został przeniesiony na październik.

Wrzesień

6 Prezes skierował do p. G. Kamińskiego, nauczyciela z Toszka, list w związku z jego zainteresowaniami rodziną Steinów z Gliwic i Wielowsi.
7 Zebranie Zarządu TES o/L-c. Omówienie spraw związanych z przygotowaniem zebrania sprawozdawczo – wyborczego. Obecni: S. Bechcicki, D. Przyłas, M. Krupska, M. Widera, M. Wł. Sznapka, E. Bal.
19 Muzeum odwiedziły dwie mieszkanki Kośmider wraz z bratem, który jest księdzem w Niemczech. Oprowadzała J. Wilk.
21 W auli Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein w Lublińcu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału TES w Lublińcu; wśród zaproszonych gości był p. G. Kamiński z wystąpieniem na temat cmentarza żydowskiego we Wielowsi, gdzie spoczywają dalsi przodkowie św. Edyty Stein ze strony jej ojca Siegfrieda Steina. Obecnych 20 osób. Skład Zarządu pozostał bez zmian, natomiast w skład Komisji Rewizyjnej weszli Leon Tobor i Michał Wł. Sznapka.
– Wice prezes Ewa Bal oprowadziła po muzeum nauczyciela historii z Wielowsi Grzegorza Kamińskiego, który społecznie warz ze swoimi uczniami opiekuje się miejscowym cmentarzem żydowskim – jednym z najstarszych w tym rejonie. Członkowie TES o/L-c zostali zaproszeni przez niego w dniu 1 października br do Wielowsi na Górnośląskie Dni Dziedzictwa.
25 Zebranie nowego zarządu lublinieckiego oddziału.
– Maria Krupska przygotowała artykuł pt. „Fenomen samotności w życiu Św. Edyty Stein” do październikowego numeru pisma parafialnego na Steblowie „Prawda i Krzyż”.
– Warsztaty regionalne dla 24 uczniów kl. VIa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu przeprowadziła L. Mzyk.
30 W kościele parafialnym OO.Oblatów w Lublińcu odbył się ślub Adama Mazana i Agaty Buzek, córki b. Premiera RP Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek z d. Czapla, lublińczanki niegdyś zamieszkującej naprzeciwko cmentarza żydowskiego w Lublińcu; życzenia młodej parze w imieniu członków i sympatyków TES przekazał prezes.

Październik

1 Dziś przypada 7 rocznica ustanowienia św. Edyty Stein Patronką Europy.
2 Uczniowie kl. Va SP Nr 1 w Lublińcu (25 osób) uczestniczyli w prelekcji L. Mzyk w ramach innowacji pedagogicznej.
5 W Częstochowie zmarł br. Romuald Stanisław Rybicki (l. 89), z zakonu Braci Szkolnych, dr pedagogiki i socjologii, autor m.in. referatu wygłoszonego z okazji 10-lecia oddziału TES w Lublińcu.
8 Odpustowa suma w kościele św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu Steblowie; uczestniczyło ponad 300 osób, przy obecności 25 kapłanów; głównym koncelebrantem był ks. Józef Żurek, kazanie głosił o. Jarosław Szotkiewicz OMI.
9 20 uczniów kl. V i VI SP im. Św. E. Stein KSW w Lublińcu brało udział w warsztatach regionalnych pod kierunkiem L. Mzyk.
– W Częstochowie ostatnie pożegnanie śp. br. Romualda Stanisława Rybickiego w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej.
– Danuta Rajzer, prezes Stowarzyszenia „Serce dla Chorego Psychicznie” zaprosiła Sylwina H. Bechcickiego do udziału w jury konkursu literackiego organizowanego przez to stowarzyszenie.
11 W MDK uroczyście obchodzono Światowy Dzień Chorego Psychicznie zorganizowany przez lublinieckie stowarzyszenie „Serce dla Chorego Psychicznie”. Wśród zaproszonych gości był prezes TES o/L-c.
– Dziś także przypada 8 rocznica kanonizacji naszej świętej Patronki.
12 Z okazji 115 rocznicy urodzin św. Edyty Stein w Zespole Szkół Jej imienia w Lublińcu zorganizowano święto patronalne szkoły; wśród zaproszonych gości znaleźli się prezes TES i p. Michał Wł. Sznapka.
17 Dla 24 uczniów kl. VI b Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu L. Mzyk zorganizowała warsztaty regionalne.
19 Dziś przypada 11 rocznica otwarcia przy TES o/L-c Centrum Pojednania w Lublińcu.
– Zebranie członków i sympatyków TES.(13 osób), Maria Widera wygłosiła wykład pt.: „Św. Katarzyna ze Sieny”
23 Dziś przypada 2 rocznica odsłonięcia na tzw. „małym rynku” w Lublińcu, czyli pl. M. Kopernika instalacji upamiętniającej św. Edytę Stein i Jej związki z Lublińcem
30 L. Mzyk przeprowadziła lekcję muzealną dla 20 uczniów kl. Ve Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu.

Listopad

9 W ramach innowacji pedagogicznej L. Mzyk przeprowadziła warsztaty regionalne dla 25 uczniów kl. VIc Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu.
16 Zebranie członków i sympatyków TES (16 osób). Referat p.t. “Po co nam święci patronowie?” wygłosił ks. A. Zając.
– W auli Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu odbył się Konkurs Biblijny, uczestników konkursu po muzeum oprowadzał Sylwin H. Bechcicki, z zaproszenia skorzystało 42 uczestników Konkursu Biblijnego.
21 W Krakowie Seminarium o bł. Elżbiecie z Dijon (ok. 120 osób); nasze Towarzystwo reprezentowali: prezes Sylwin H. Bechcicki, Krzysztof Myrcik i Andrzej Kramarczyk.
22 Telefoniczna rozmowa prezesa z p. Anną Oszek w sprawie ewentualnego wykorzystania dla celów TES domu przy ul. A. Mickiewicza 31 w Lublińcu.
24 Z wizytą w muzeum przebywał Jakub K., student I r. historii Uniwersytetu Opolskiego; oprowadzał prezes.
30 Telefoniczna rozmowa prezesa z p. Anną Oszek w sprawie ewentualnego wykorzystania dla celów TES domu przy ul. A. Mickiewicza 31 w Lublińcu.

Grudzień

5 Warsztaty regionalne dla 26 uczniów kl. VI d SP Nr 1 w Lublińcu zorganizowała L. Mzyk.
13 Dziś przypada 123 rocznica urodzin Róży Stein – starszej siostry, która opiekowała się Edytą po śmierci rodziców. (Więcej…)
14 Zebranie członków i sympatyków TES (15 osób), Wiesława Bromer przygotowała wykład pt.: „Św. Brygida Szwedzka”.
16 W Bibliotece Śląskiej uroczystość wręczania nagród im. Juliusza Ligonia m.in. prof. Janowi Miodkowi; wśród zaproszonych gości Sylwin H. Bechcicki i Michał Wł. Sznapka – obaj laureaci tej nagrody z wcześniejszych edycji.
18 21 uczniów kl. VIe Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu uczestniczyło w warsztatach regionalnych pod kierunkiem L. Mzyk.
– Prezes wraz z Michałem Wł. Sznapką odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejski Dom Kultury i biuro poselsko-senatorskie sen. Czesława Ryszki składając życzenia świąteczno-noworoczne.
21 Prezes uczestniczył w spotkaniu przedświątecznym (ok. 40) zorganizowanym przez nowo wybranego burmistrza miasta Lublińca p. Edwarda Maniurę, przekazał życzenia świąteczno-noworoczne od członków i sympatyków TES.
28 Jak co roku w spotkaniu opłatkowym częstochowskiego oddziału Civitas Christiana (ok. 100 osób) wzięła udział delegacja lublinieckiego oddziału TES, tym razem byli to Sylwin H. Bechcicki, Krzysztof Myrcik, Andrzej Kramarczyk i Michał Wł. Sznapka; korzystając z obecności przekazano od członków i sympatyków TES życzenia dla sen. Czesława Ryszki, vice wojewody śląskiego Artura Warzochy, prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony i in.