Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Sylwin Bechcicki

Jubileusz

JE ks. abp prof.
Marek Jędraszewski
metropolita krakowski

Z racji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa Chrystusowego w imieniu członków i sympatyków lublinieckiego oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein przesyłam słowa wdzięczności i życzę Księdzu Arcybiskupowi wielu łask Pana Naszego Jezusa Chrystusa, opieki Najświętszej Panny Maryi Wspomożycielki Wiernych i Pani Lubeckiego Sanktuarium oraz wstawiennictwa św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, od piętnastu lat Patronki Naszego Miasta Lublińca, na ogłoszeniu czego Jego Ekscelencja wygłosił homilię na lublinieckim Rynku wobec zgromadzonego ludu Bożego.
Już drugi rok mieszkańcy Ziemi Lublinieckiej mogą wypraszać szczególne łaski dla siebie i wszystkich potrzebujących wsparcia na drodze poszukiwania Prawdy w diecezjalnym Sanktuarium św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein w Lublińcu Steblowie; w modlitwach swoich pamiętać będziemy także o Jego Ekscelencji, by nie zabrakło Bożego Ducha w pasterskiej posłudze i wytrwałości w kroczeniu drogą Prawdy i Miłości.

Z wdzięczną pamięcią
Sylwin H. Bechcicki
Prezes Zarządu
TES o/Lubliniec

Wielki Tydzień 2023

WIELKI TYDZIEŃ

dla upamiętnienia ostatnich dni Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka na tej ziemi – wszystkie chrześcijańskie kościoły obchodzą święto, którego kulminacją jest Wielki Tydzień poprzedzający Dzień Zmartwychwstania Pańskiego, w co święcie wierzymy naszej drogi, naszej nadziei na życie wieczne, naszej miłości.

W Niedzielę Palmową przeżywamy chwile triumfu i radości – Pan Nasz przybywa do Jerozolimy witany jak król – pamiątką są palemki z którymi udajemy się w procesji po Mszy Świętej.

W Wielki Poniedziałek wszystko jakby wraca do szarej codzienności życia – a jednak pamiętajmy – Jezus ponownie wracając do Jerozolimy spowodował śmierć … drzewa figowego.

W Wielki Wtorek zwróćmy uwagę na stan swojej duszy w sumieniu rozważając czego nam potrzeba by godnie skorzystawszy z sakramentu pojednania w pełni zrozumieć czym jest zmartwychwstanie Jezusa.

W Wielką Środę starajmy się zrozumieć dlaczego jeden z uczniów Jezusa stał się Jego zdrajcą i zawarł pakt z Sanhedrynem za 30 srebrników – czy my też chcemy zdradzić?

W Wielki Czwartek – rozpoczynamy wielkie liturgiczne obchody Triduum Paschalnego. Dzień upamiętniający Wieczerzę Pańską, dzień kapłański – Chrystus ustanowił, tuż przed swą śmiercią, Najświętszy Sakrament.

W Wielki Piątek dla podkreślenia naszego smutku i żałoby nie sprawują kapłani Najświętszej Eucharystii a wszystkich wierzących obowiązuje ścisły post – na krzyżu Jezus oddał swoje życie.

W Wielką Sobotę skupiamy się na adoracji Najświętszego Sakramentu, który tradycyjnie wystawiony jest nad grobem z figurą ciała Jezusa Pana. W ten dzień także kapłani nie sprawują mszy, ale zwyczaj nakazuje przynosić do poświęcenia pokarmy dla pokrzepienia ciała, zwłaszcza na wielkanocny stół.

NIEDZIELA WIELKANOCNA

Już po sobotnim zapadnięciu zmroku zaczynają się liturgiczne obchody tego dnia radości i zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią – msza Wigilii Paschalnej jest tego sygnałem.

Poranna msza rezurekcyjna nabiera szczególnie uroczystego charakteru i symboliki; procesja jeszcze bardziej to podkreśla.

W Poniedziałek Wielkanocny trwamy w radości; nie jest to święto nakazane, tradycyjnie przeżywane jako dzień rodzinnych spotkań, zabaw, śmigusa-dyngusa.

Przeżyjmy te dni radośniej niż zwykle po doświadczeniach ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa. Niechaj nam w tych przeżyciach towarzyszy św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein, nasza i miasta naszego Patronka, a także Patronka Europy.

Życzenia

Wielkanoc 2023

PT Członkowie i Sympatycy lublinieckiego oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein!

Czas tzw. pandemii spowodował, że szereg przedsięwzięć uległ zakłóceniom, a zwłaszcza spowodował, iż nie doszło do realizacji comiesięcznych spotkań, na których nie tylko omawiano by co jeszcze możemy zrobić ale przede wszystkim podtrzymywano by wzajemne relacje pomiędzy nami. W efekcie osłabły więzi społeczne, a i te tzw. media nie zawsze ułatwiały dalszy rozwój relacji miedzyludzkich zasypywane informacjami podkreśląjącymi grozę sytuacji oraz obnażając jak wiele niczym nie uzasadnionej wzajemnej złości i złośliwości może wśród użytkowników tychże mediów się kryć i rozwijać.

Zbliżający się czas świąteczny – Zmartwychwstania Pańskiego (sic!), czas wiosennego budzenia się natury do życia, przesunięcie akcentów zainteresowania sie głównego nurtu mediów ze spraw pandemii na kwestie niesprawiedliwej i okrutnej wojny tuż za naszymi granicami przynagla !  Udało mi się w miarę opanować obsługę naszej witryny, dzięki uprzejmości p. Ewy L.; korzystam więc z okazji i przesyłam wszystkim naszym Członkom i Sympatykom  życzenia świateczne – wiele nadziei na pozytywny rozwój wydarzeń na świecie, a zwłaszcza w Europie, gdzie zarzewie wojny już istnieje; niechaj Zmartwychwstały Chrystus będzie dla wszystkich wzorem do naśladowania i niosącym nadzieję wbrew beznadziei wszechrozlewającej się; niechaj wzorem będzie nasza Święta Patronka w poszukiwaniu prawdy, wytrwałości i bezkompromisowości; niechaj każdy z nas w sobie znajdzie wiele siły do przezwyciężania trrudności życiowych, chorób i odkryje radość jaką niesie samo życie!

Alleluja i … do przodu!

Wielkanoc AD 2023