Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Nekrolog

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy
św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein,

Lubliniecki Oddział Towarzystwa im. Edyty Stein żegna swoją wieloletnią członkinię i wielką admiratorkę Naszej Świętej Patronki – śp. Marię Krupską, która odeszła do Domu Ojca w 73.roku życia.
Bardzo zaangażowana i oddana sprawie popularyzacji postaci i przesłania życiowego Edyty Stein – „Kto szuka Prawdy, szuka Boga” – oraz Jej ukochanego miasta dziecięcych wspomnień – Lublińca.
Oddana nauczaniu fizyki i znana w środowisku wychowawczyni wielu pokoleń uczniów zarówno LO im. A. Mickiewicza w Lublińcu, jak i Zespołu Szkół im. Św. E. Stein w Lublińcu.
Była wiceprezes i członek zarządu TES o/L-c, ostatnio honorowo pełniąca ze względu na stan zdrowia i wiek obowiązki bibliotekarki, zawsze uśmiechnięta i otwarta, chętna do pomocy wszystkim i w każdej sprawie, nieodżałowana organizatorka życia towarzystwa innych członków i sympatyków, współczująca, współcierpiąca i współradująca się z nimi – prawdziwie spolegliwy i kochający ludzi Człowiek!
Niechaj Najświętsza Panienka i św. Edyta Stein poprowadzą Ją dumnie przed oblicze Pana i powiedzą – Chryste, oto imienniczka moja, uczennica nasza i naśladowczyni, bądź dla Niej łaskawy i miłosierny.
Ave Crux, Spes Unica!

W imieniu zarządu, członków i sympatyków TES o/L-c
Sylwin H. Bechcicki