Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Otwarcie wystawy w Muzeum Św. Edyty Stein

20 września 2018 r. w sali wystawienniczej Muzeum otwarto przygotowaną przez TES wystawę pt. “Spojrzenie TES o/L-c na 10 lat patronatu Św. Teresy Benedykty od Krzyża- Edyty Stein.” Na ścianach rozwieszono plansze a w gablotach umieszczono eksponaty przysłane przez Dariusza Giemzę z Muzeum w Dusznikach.

Odbyło się także spotkanie członków i sympatyków TES, na którym wysłuchano wykładu wiceprezesa TES o/L-c Leona Tobora na temat “Umiłowanie mądrości przez Edytę Stein”.

Prezes TESo/L-c Sylwin Bechcicki wraz z delegacją złożyli życzenia członkini honorowej oddziału          Marii Krupskiej z okazji 70-tej rocznicy urodzin. Prezes podkreślił, że blisko 30 lat życia poświęciła szerzeniu kultu Patronki działając w jej towarzystwie od momentu jego powołania.