Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Wielkanocne życzenia

PRAGNĘ

Pragnę złożyć Wam życzenia
Bo to przecież wielka chwila
Kiedy PAN wychodzi z cienia
W który Go zła złość złożyła

Niechaj każdy z Was dostrzeże
Jakie dobra ta wieść niesie
Ja Ewangelistom wierzę
Boć to Święci nie obwiesie

Niech wiec z Wami łaska PANA
Po świecie się rozprzestrzenia
Po to przecież wszystkim dana
Aby szukać ocalenia

Dla wszystkich zgubionych ludzi
Co w swe grzechy zaplątani
Których diabeł zwykle łudzi
Czują się przezeń spętani

Każdy ma być misjonarzem
Dobre wieści siać wśród ludzi
Ciągle przecież o tym marzę
W sercach ludzi dobro budzić

PAN niech doda swojej siły
Co Go z grobu wyzwoliła
Każdy dzień niech będzie miły
Kiedy wzrośnie w nas ta siła

Stein Edyta towarzyszy
Co za PANEM podążała
PANA głos kto zaś usłyszy
Niech podąża tam gdzie chwała

W słowa PANA zasłuchani
Podążajmy świętych śladem
Dobrem Jego rozkochani
Zwalczymy swą wszelką wadę