Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Harmonogram spotkań na rok 2020

„Cuda, cuda ogłaszają”

Rok Eucharystii

data

tematyka

odpowiedzialny

16 stycznia

Spotkanie Noworoczne, 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

W. Bromer

M. Banduch

20 luty

Cud – a co to takiego ?

S. Bechcicki

19 marca

Cuda eucharystyczne z terenu Polski

T. Luterek

16 kwietnia

Cuda eucharystyczne na świecie

E. Przebieracz

21 maja

Jan Paweł II Wielki i cuda

A. Pawełczyk

18 czerwca

Stefan Kardynał Wyszyński i cuda

niespodzianka

lipiec

– 

– 

sierpień

– 

– 

17 września

Cud nad Wisłą i inne cuda bitewne

W. Bromer

15 października

Edyta Stein i cud eucharystii

M. Banduch

19 listopada

Teologia cudu

ks. A. Zając

17 grudnia

Cuda w życiu świętych

D. Przyłas