Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Noworoczne spotkanie członków i sympatyków TES o/L-c

Dnia 17 stycznia 2019 roku, w Dniu Judaizmu, w przeddzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w Kościele pod wezwaniem Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Steblowie-Lublińcu o godz. 18.00 odbyła się msza święta w intencji wszystkich członków TES i pojednania między chrześcijanami różnych wyznań oraz nabożeństwo ekumeniczne. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Senior a zarazem członek honorowy lublinieckiego oddziału TES Jan Wieczorek. Wielu członków towarzystwa pełniło służbę liturgiczną. Po nabożeństwie odbyło się w Domu Katechetycznym spotkanie opłatkowe, na którym Prezes TES złożył roczne sprawozdanie z działalności oddziału. Księdzu Biskupowi w podziękowaniu za przybycie a Księdzu Proboszczowi z okazji urodzin i w podzięce za gościnę wręczono kwiaty. Również najstarszej członkini TES Pani Janinie Gloc z okazji 90-tej rocznicy urodzin złożono serdeczne życzenia i wręczono kwiaty. Na ręce Marii Banduch przekazano życzenia i kwiaty dla Dariusza Przyłasa z okazji 50-tej rocznicy urodzin. Przy kolacji śpiewano kolędy oraz słuchano wspomnień Księdza Biskupa. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze.