Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Koncerty w Lublińcu

Na zakończenie obchodów 10-lecia nadania miastu Lubliniec patronatu u Boga Św.Edyty Stein 10 października w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Lublińcu odbył się koncert poświęcony patronce miasta w wykonaniu uczniów i nauczycieli tej szkoły oraz zaproszonych gości, wśród których był wybitny akordeonista Konrad Merta. 13 października w Kościele pw. Św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein wystąpił zespół muzyczny Etnos Ensemble wykonujący muzykę bałkańską, polską i żydowską. Zespół stanowi grupa czterech zaprzyjaźnionych instrumentalistów z Katowic, absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach w składzie: akordeonista Konrad Merta, wiolonczelista Piotr Gach, klarnecista Bartek Pacan i kontrabasista Łukasz Mazanek. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Ziemi Lublinieckiej i Rada Kultury w Urzędzie Miasta. Owacjom na stojąco nie było końca.

Otwarcie wystawy w Muzeum Św. Edyty Stein

20 września 2018 r. w sali wystawienniczej Muzeum otwarto przygotowaną przez TES wystawę pt. “Spojrzenie TES o/L-c na 10 lat patronatu Św. Teresy Benedykty od Krzyża- Edyty Stein.” Na ścianach rozwieszono plansze a w gablotach umieszczono eksponaty przysłane przez Dariusza Giemzę z Muzeum w Dusznikach.

Odbyło się także spotkanie członków i sympatyków TES, na którym wysłuchano wykładu wiceprezesa TES o/L-c Leona Tobora na temat “Umiłowanie mądrości przez Edytę Stein”.

Prezes TESo/L-c Sylwin Bechcicki wraz z delegacją złożyli życzenia członkini honorowej oddziału          Marii Krupskiej z okazji 70-tej rocznicy urodzin. Prezes podkreślił, że blisko 30 lat życia poświęciła szerzeniu kultu Patronki działając w jej towarzystwie od momentu jego powołania.

POWTÓRZENIE SPEKTAKLU “TEATRU PO PRACY”

24 sierpnia 2018 r. na Rynku Miejskim w Lublińcu o godz. 20.45 została ponownie wystawiona sztuka teatralna pt. ” Alejchem Szalom”. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne spektakl został nieco skrócony. Wśród grzmotów i błyskawic publiczność wytrwała do końca i na stojąco nagrodziła aktorów ogromnymi brawami.Bardzo serdeczne i ciepłe podziękowania złożyli zespołowi teatralnemu Dyrektor Miejskiego Domu Kultury i Burmistrz Miasta. Po zakończonym spektaklu rozpoczęła się ulewa. W rzęsistym deszczu mieszkańcy Lublińca wracali do domu.

Wrześniowe spotkanie sympatyków TES

20 września odbyło się kolejne zebranie członków i sympatyków lublinieckiego oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein. Referat pt. “Umiłowanie mądrości przez Edytę Stein” przedstawił zebranym Leon Tobor.

 


Tekst wykładu: Umiłowanie mądrości przez Edytę Stein

Co to jest mądrość? A co umiłowanie mądrości?

„Od pierwszych dni życia wiedziałam, że o wiele ważniejszym jest być dobrym niż mądrym. (Edyta Stein)

Jan Paweł II w trakcie beatyfikacji Edyty Stein w dniu 1 maja 1987 roku w Kolonii powiedział: „pozdrawiamy z głęboką czcią i ze świętą radością córkę narodu żydowskiego bogatą w mądrość i męstwo”.

Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzydoświadczenia. W tym sensie można np. mówić o mądrości nauczyciela, który wykorzystując swoją wiedzę pedagogiczną radzi sobie z kształceniem niesfornego ucznia, czy mądrości szefowej, która w oparciu o posiadaną wiedzę fachową i praktyczną znajomość stosunków międzyludzkich skutecznie zarządza wieloosobowym personelem.

Kilka faktów z życia św. Edyty Stein, które świadczą o jej mądrości.

  1. Zdarzenie z czasów szkolnych.

Siostra Teresa Renata od Ducha św. opisuje:

„Straszny dzień lało jak z cebra. Desperacka decyzja Edytki  – Nie mogę iść do przedszkola, bo moje buciki zbytnio się pobrudzą…”

„Edyta Stein jest zdolnym i pobudzonym  umysłowo  dzieckiem – bardzo chętne chce pójść do szkoły”.

Edyta ma 6 lat gdy idzie do szkoły, po pół roku jest najlepszą z uczennic. Jej zalety to pilność i żelazna wola, zawsze dobra koleżanka i gotowa służyć pomocą. Mając 13 lat przerywa  naukę i wyjeżdża do  najstarszej siostry w Hamburgu. Po powrocie do Wrocławia uczęszcza do gimnazjum. Przewyższa swoimi umiejętnościami i wiadomościami  inne zdolne koleżanki. Zawsze pilna a nie zarozumiała, cicha. Odznaczała się wielką skromnością, co nie jest cechą Żydów.

  1. Jest komers na koniec szkoły.

Dyrektor szkoły robiąc aluzję do  jej nazwiska powiedział: „Uderz w kamień, a wytryśnie mądrość”.  Tymi słowami scharakteryzował zdolności młodej Edyty Stein.

  1. Edyta ma obojętny stosunek do wiary a nawet stała się osobą niewierzącą.

Czyta „Żywot” świętej Teresy od Jezusa. Treść książki urzeka ją i kładzie kres jej długiemu szukaniu prawdziwej wiary. „To jest prawda”. Edyta Stein odnalazła fenomen możliwości zjednoczenia duszy ludzkiej z Bogiem.

  1. Czas studiów.

Przez cztery semestry studiowała na uniwersytecie wrocławskim, następnie w Getyndze, stwierdzając że, jest rajem dla filozofów lecz także dla matematyków. Tu poznaje Edmunda Husserla, filozofa, który staje się jej mistrzem „duchowym” – jemu też zawdzięcza początek swej badawczej drogi. A dzięki pasji poznawczej, niezwykłym cechom osobowości i pokorze podejmuje samodzielny rozwój względem tajemnicy – dotarcie do Nowej, Niewidzialnej Rzeczywistości. Jej koncepcja różni się od mistrza Husserla. Pisze rozprawę doktorska „O zagadnieniu wczucia”. Edyta Stein rozszerza metodę wczucia również na poznanie Boga i zapytuje: „Czy jest możliwe wczucie w Boga?”. Wydaje inne dzieła filozoficzne  i wyraźnie mówi o trudzie wyboru drogi i przemianie. O nich to właśnie pisze pod silnym wpływem dzieła świętej Teresy z Avila pt. „Twierdza duchowa”.

  1. Filozofia

Dla Edyty Stein filozofia jest drogą, co oznacza, że dla filozofa poszukiwanie prawdy staje się najważniejszym celem jego refleksji i życia. Ten styl filozofowania zaprowadził E. Stein do odnalezienia Boga, który jest Prawdą Najwyższą. Krzyż jest kwintesencją dociekań filozoficznych Edyty Stein. Edyta Stein chodziła w Świetle, Prawdzie i Miłości. Stworzyła swą filozofią i egzystencją wzór mistyki codzienności, która jednoczy rozum z wiarą, widzialne z niewidzialnym, istotę kobiety i mężczyzny w człowieczeństwie, człowieka z Bogiem, powszedniość z codziennością.

Wracając  do codzienności życia Edyty Stein i jej autobiografii, czyli do domu rodzinnego, warto przytoczyć maksymę Mamy Edyty Stein „chcieć to móc i „gdy się człowiek do czegoś zabiera, to dobry Bóg wspomoże”. Czyż to nie jest prosta mądrość i zawierzenie Bogu?

  1. Edyta Stein posiadała rzadko spotykane zdolności językowe.

Znała łacinę, język grecki, hebrajski, francuski i hiszpański. Była wykładowczynią w składzie grona profesorów Niemieckiego Instytutu Pedagogiki Naukowej. Posiadała niezwykłą zdolność rozumienia cudzych myśli, wczucia się w innych, do czego dochodzi jej autentyczność, radość z działania, co bardzo ułatwia kontakt z ludźmi. W jej przekładach i tłumaczeniach (np. tłumaczyła z łaciny św. Tomasza z Akwinu) ujawnia się nie tylko wielka wiedza, ale i talent literacki czy zdolności językowe. Ćwiczeniami Ignacjańskimi – zainteresowała się jako psycholog stwierdzając, że nie można ich tylko czytać, ale należy wprowadzić w życie.

  1. Feminizm Edyty Stein.

Jej szczególna odmiana feminizmu jest oryginalna, pokrzepiająca i zawiera mądrość, z której mogą korzystać także dzisiejsze kobiety. Nie jest łatwo ją sklasyfikować – tak samo ona nie oczekiwała, że inne kobiety dopasują się do konkretnych etykiet. Wyjaśniała za to wyjątkowy i niezastąpiony dar ich istnienia na tym świecie.

  1. I na koniec słowa ks. Stanisława Romana Ignarskiego (opiekun gliwickiego O/TES).

„Spoglądam na sugestywną fotografię Edyty z jej mądrymi oczyma, w których czasem dostrzegam jakby cień uśmiechu” Żydówka wychowana w tradycji ojców – wybrała Ewangelię, ale nie odrzuciła własnych korzeni.

Edyta Stein to niezwykle oryginalna osobowość kobiety, o której powiedziano, że była największą kobietą minionego stulecia.

 

Wykład wygłoszony na spotkaniu Towarzystwa im. Edyty Stein w Lublińcu 20.09.2018 r. przez Pana Leona Tobor

 

Uroczystość w kościele św. Teresy Benedykty od Krzyża w Lublińcu-Steblowie

Dnia 9 sierpnia 2018r. w kościele w Lublińcu-Steblowie obchodzono rocznicę śmierci patronki. Uroczystość wpisywała się w obchody 10-lecia nadania Lublińcowi patronatu u Boga Świętej Teresy Benedykty od Krzyża-Edyty Stein. O godzinie 18.00 odprawiono dziękczynną Eucharystię celebrowaną przez Ks. Biskupa Gliwickiego Jana Kopca i kapłanów dekanatu lublinieckiego. Uczestnikami byli przedstawiciele władz samorządowych, komendant Państwowej Straży Pożarnej,mieszkańcy Lublińca a wśród nich członkowie TES. Modlitwy Kościoła odczytał prezes TES, delegacja TES złożyła dar Kościoła, a zarząd TES po Mszy św. uczestniczył w spotkaniu przy wspólnym stole, na które został zaproszony przez Ks. Proboszcza.

Nadzwyczajne zebranie członków TES

W czwartek 2 sierpnia 2018r., w  w rocznicę aresztowania św. Edyty Stein i jej siostry Róży, w sali wystawowej muzeum “Pro Memoria Edith Stein”odbyło się spotkanie poświęcone wspomnieniom rocznicowym. Obejrzano materiał filmowy autorstwa Leona Tobora z uroczystości nadania patronatu u Boga św. Teresy Benedykty od Krzyża miastu Lubliniec oraz otwarcia miejskiego muzeum poświęconego patronce.

Przebieg obchodów 10-tej rocznicy nadania patronatu u Boga św. Edyty Stein Miastu Lubliniec

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się już 4 lipca wernisażem Grzegorza Tomasiaka „Za- kodowane ikony” w Miejskim Domu Kultury, podczas którego została zaprezentowana ikona św.
Teresy Benedykty od Krzyża. Została ona przez autora przeznaczona dla MDK.
Na rynku miejskim 5 lipca została uruchomiona, długo wyczekiwana fontanna. Ważnym jej elementem jest rzeźba dziewczynki z wyciągniętą ręką, w której znajduje się róża. Dziewczynka stoi na półkuli ziemskiej z wyraźnie zaznaczoną Europą i spogląda w kierunku Domu Courantów.
To nawiązanie do postaci Edyty Stein z czasów dzieciństwa, gdy przyjeżdżała do Lublińca na wakacje oraz do faktu posiadania przez nasze miasto patronatu świętej patronki Europy. Autorem rzeźby jest Stanisław Kilarecki.
Wieczorem 6 lipca o godź. 21.00 na rynku miejskim odbył się plenerowy spektakl pt.
„Alejchem Szalom” przygotowany przez Teatr po Pracy oraz Stowarzyszenie Bonum Art. a także
dzieci i młodzież z sekcji teatralnej MDK, wokaliści i muzycy. Uczestniczył w nim również
zawodowy aktor Teatru Zagłebia w Sosnowcu Grzegorz Kwas, który wystąpił m.in. w filmie Stevena Spielberga „Lista Schindlera”. Była to przepięknie opowiedziana historia, pełna uśmiechu
i wzruszeń, przedstawiająca losy rodziny żydowskiej z uwzględnieniem ptronki naszego miasta.
Scenariusz i reżyseria to dzieło Agnieszki Raj-Kubat. Był śpiew na żywo, cudowna żydowska muzyka i łapiąca za serce gra aktorska. Publiczność nagrodziła artystów owacją na stojąco.
W sobotę 7 lipca o godź. 16.00 na rynku miejskim odbyła się uroczysta msza święta.
Na zaproszenie organizatorów-proboszcza Parafii św. Mikołaja w Lublińcu, ks. dziekana Konrada Mrozka oraz burmistrza miasta Edwarda Maniury- w obchody włączyli się bp Jan Kopiec oraz bp
Senior Jan Wieczorek, liczni kapłani, posłowie na Sejm RP, władze miasta, Starosta lubliniecki,
radni Rady Miejskiej, członkowie Rady Sportu, Rady Kultury, Rady Seniorów, Rady Gospodarczej, Rady Kobiet oraz przedstawiciele policji, straży pożarnej, dyrektorzy instytucji miejskich, Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW, zarząd oraz członkowie Towarzystwa im. Edyty Stein w Lublińcu.
Zaproszeni zostali prowincjał o. Paweł Zając OMI oraz o. Tomasz Maniura OMI, którzy przybyli na obchody z młodzieżą uczestniczącą w oblackim Festiwalu Życia w Kokotku. Zostali oni entuzjastycznie przywitani przez obecnych na rynku mieszkańców miasta. W homilii ks. bp Jan Kopiec zachęcał do zgłębiania duchowego przesłania św Edyty Stein. Z okazji 60-lecia kapłaństwa ks. bp Jan Wieczorek otrzymał życzenia i kwiaty od organizatorów.