Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Spotkanie członków i sympatyków TES

Dnia 13 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie członków i sympatyków TES. Zebrani wysłuchali refleksji Dariusza Przyłasa na temat świętości Edyty Stein. W dyskusji Maria Krupska podsumowała tegoroczne spotkania poświęcone cechom Edyty Stein, które można i należy naśladować. Prezes Sylwin Bechcicki poprosił wszystkich o podanie informacji o swej działalności, które są potrzebne do rocznego sprawozdania. Sekretarz Maria Pawełczyk poinformowała o wysłanych życzeniach świątecznych i złożyła takowe wszystkim zebranym.