Towarzystwo im. Edyty Stein Oddział w Lublińcu

Konkurs “10 lat z Edytą Stein”

Z okazji 10-lecia nadania miastu Lubliniec patronatu Św. Edyty Stein Zespół Szkół im.Św. Edyty Stein KSW w L-cu oraz lubliniecki oddział Towarzystwa Edyty Stein przy współpracy Urzędu Miejskiego w L-cu i Miejskiego Domu Kultury w L-cu ogłosili konkurs pod hasłem “10 lat z Edytą Stein”. Konkurs fotograficzny przeznaczony był dla osób dorosłych. 23 listopada 2018 r. komisja konkursowa przydzieli,la dwie równorzędne nagrody pierwszego stopnia Marii Sylwii Prauzner-Bechcickiej za zdjęcie “R.I.P. & L.P.L.E. oraz Danielowi Dmitriewowi za zdjęcie “Dzień z Edytą /2”. Nagrody i dyplomy wręczono im na gali 4 grudnia 2018 r podczas finału konkursu wiedzy na temat życia Św. Edyty Stein i jej związków z Lublińcem, który odbył się w MDK. Konkurs był adresowany do uczniów lublinieckich szkół podstawowych. W wyniku eliminacji szkolnych zostały wyłonione cztery 3- osobowe drużyny reprezentujące szkołę w finale. Konkurs miał charakter otwartego turnieju, przebiegał w czterech kategoriach : Muzeum Edyty Stein w L-cu (12 pytań), Film (12 pytań),Sala pamięci w szkole katolickiej w L-cu (3 zadania), Kantata o Edycie Stein (8 pytań). Oceny udzielanych odpowiedzi dokonywała komisja konkursowa, która po zliczeniu uzyskanych punktów przyznała I miejsce drużynie z ZS E. Stein (62 punkty), II miejsce drużynie SP nr 3 (51 punktów), III miejsce drużynie z SP nr 4 (50 punktów) oraz IV miejsce drużynie SP nr 1 (49 punktów). Uczestnicy wykazali bardzo wysoki poziom wiedzy o Patronce Lublińca.Ciekawa forma i doskonała organizacja multimedialna konkursu wywołały duże zainteresowanie uczniów szkół podstawowych znajdujących się na widowni. Należy podkreślić bardzo kulturalne zachowanie młodzieży mimo, iż konkurs trwał 2 godziny. Na koniec rozdano uczniom i nauczycielom przygotowującym ich do konkursu nagrody rzeczowe i dyplomy.